23.08.2022
CJD – Contribuția Județului Dâmbovița la reducerea birocrației prin introducerea de proceduri simplificate”, SMIS 154915

Consiliul Județean Dâmbovița a obținut finanțarea nerambursabilă a proiectului ,,CJD – Contribuția Județului Dâmbovița la reducerea birocrației prin introducerea de proceduri simplificate”, SMIS 154915, care va contribui la susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Vezi mai mult
20.06.2022
”REABILITARE ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

Programul de finanțare: Regio-Programul Operațional Regional (Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale)

Vezi mai mult
15.02.2022
Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița

Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunță începerea proiectului ”Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”, nr. A3-10/2021/24.06.2021, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA (Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice)

Vezi mai mult
18.09.2020
„APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității” COD SMIS: 120631

Titlul proiectului: „APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității” COD SMIS: 120631

Vezi mai mult
18.01.2017
Reabilitarea zonei industriale Priboiu - Branesti

Licitaţii active: Cod proiect RO 2005/017-553.04.01.01.02.05Reabilitarea zonei industriale Priboiu - Branesti si dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri atractive in vederea imbunatatirii climatului economico - social si de mediu Works Contract

Vezi mai mult
04.05.2016
Calendarul de implementare al Proiectelor aflate în derulare la Consiliul Județean Dâmbovița

Calendarul de implementare Proiect: “Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
30.07.2015
“Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor"

“Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”

Vezi mai mult
21.11.2013
Consiliul Județean Dâmbovița demarează un nou proiect finanțat din Fondul Social European: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii

Consiliul Județean Dâmbovița demarează un nou proiect finanțat din Fondul Social European: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”

Vezi mai mult