Nume Poziţie Telefon Fax
dr. ec. Ștefan Corneliu Preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa 0245/207601 0245/212230
ec. Cristea Luciana-Marilena Vicepreşedinte Consiliul Judeţean D-ţa 0245/207603
jr. Jîjîie Antonel Vicepreşedinte Consiliul Judeţean D-ţa 0245207604
jr. Popa – Stănescu Dănuț – Nicolae Secretar Judeţul Dâmboviţa 0245/611654;207605 0245/213129
jurnalist Ivanov Oana Cătălina Șef Biroul Comunicare, Relații Externe - Purtător de cuvânt 0245/207600 int 105 fara
ec Stan Manuela Şef Biroul Managementul Resurselor Umane, Monitorizarea Funcțiilor Publice 0245/207622
ec. Popescu Florinela Coordonator Compartiment Audit Public Intern 0245/207631
jr. Roxana Dumitru Director Executiv Direcţia Juridică, Administraţie Publică 0245207609
jr. Stan Alice Maria Şef Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare Autorități Locale, Executări Silite 0245/207733
jr. Coman Raluca Șef Serviciu Administrație Publică, Secretariat și Relații cu Publicul 0245/207630
ec. Igescu Carmen Emilia Director Executiv Direcţia Economică, Buget 0245/207613
dr. jr. Gilia Valeriu Florin Director Executiv Direcţia Programe Europene 0245207600 (int.100) 0245/207687
prof. Breazu Mădălina Șef Serviciu Pregătire și Monitorizare Proiecte cu Finanțare Externă 0245/207705
ing. Radu Sorin Director Executiv Direcţia Achiziții Publice 0245/207612 0245/616827
ec. Lenkiewicz Georgiana Șef Serviciu Achiziții Publice de Lucrări și Servicii 0245/207629