12.07.2021
ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ privind vânzarea epavei autovehiculului special N3, marca IVECO, tip ML 180 E 25

Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: - epavă autovehicul special N3, marca IVECO, tip ML 180 E 25; - autovehiculul este avariat, nu mai poate circula pe drumurile publice fiind scos din circulaţie; - locul de depozitare al epavei: comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa; - vânzarea epavei se face integral; - preţul de pornire al licitaţiei este de 7.522 lei; - procedura de vânzare este licitaţia publică cu strigare.

Vezi mai mult
08.07.2021
Anunt privind ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, in perioada 2014 - 2020”

“COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A.,anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, in perioada 2014 - 2020”

Vezi mai mult
06.07.2021
PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 2020 - 2025

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Dâmboviţa, 2020 - 2025, a fost elaborat în confonnitate cu prevederile Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, aprobată prin Ordinul nr. 140/2019, în vigoare de la data de 17 aprilie 2019

Vezi mai mult
30.06.2021
Acord de mediu pentru proiectul „ Poduri pe DJ 714, Glod- Sanatoriul Moroeni- Peştera"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Poduri pe DJ 714, Glod- Sanatoriul Moroeni- Peştera", propus a fi amplasat în corn. Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
27.06.2021
Tabelul cu ordinea de zi şi rezoluţii a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 18.06.2021

Tabelul cu ordinea de zi şi rezoluţii a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 18.06.2021

Vezi mai mult
25.06.2021
Planul judetean de gestionarea a deseurilor Dambovita aprobat prin HCL 145 09-06-2021

Planul judetean de gestionarea a deseurilor Dambovita aprobat prin HCL 145 09-06-2021

Vezi mai mult
17.06.2021
COMPLETARE - LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 18.06.2021

Vă aducem la cunoştintă faptul că ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) din data 18.06.2021 se suplimentează conform tabelului ataşat

Vezi mai mult
17.06.2021
ANUNŢ PUBLIC „ Refacere DJ 723, Lăicăi- Văleni Dâniboviţa- Limita judeţ Argeş", propus a fi amplasat în corn. Văleni, str. DJ 723, judeţul Dâmboviţa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Rcfacere D.J 723, Lăicăi- Văleni Dâniboviţa- Limita judeţ Argeş", propus a fi amplasat în corn. Văleni, str. DJ 723, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
11.06.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 18.06.2021

Ataşat acestui anunţ, vă aducem la cunoştintă tabelul cu ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 18.06.2021.

Vezi mai mult
09.06.2021
Componență Comisie de Evaluare și Selecție

Anunț cu privire la modificarea componenței comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțare în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală , conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, nr. 522/08.06.2021

Vezi mai mult
07.06.2021
Completare ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ - 07.06.2021

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Cap.VII, Tipuri de activități eligibile - Subprogramul 10. SPORT ,,proiectele tip puse la dispoziția asociaților secunzi de către Consiliul Județean Dâmbovița, reprezintă un model orientativ pentru tema de proiectare”

Vezi mai mult
03.06.2021
Completare ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

- Componența comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțare pentru realizarea proiectelor privind obiective de investiții/dotări - Componența comisiei pentru rezolvarea contestațiilor în legătură cu solicitările de finanțare transmise de către unitățile administrativ - teritoriale din județul Dâmbovița pentru realizarea proiectelor privind obiective de investiții/dotări

Vezi mai mult
03.06.2021
Raportul informării și consultării publicului - Intenție elaborare P.U.Z Padina - Pestera

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a iniţiat ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent"

Vezi mai mult
28.05.2021
ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE ŞEDINŢEI DE ATRIBUIRE DIRECTĂ TRASEE JUDEŢENE

Prin anunţul nr. 11457 din 11.05.2021, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate de autoritate contractantă, a supus atenţiei publice organizarea unei şedinţe de atribuire directă, pe perioadă determinată (până la 31.12.2021), a traseelor judeţene cod 014: Târgovişte - Viişoara - Găeşti şi cod 108: Găeşti - Ioneşti - Jugureni, după următorul calendar

Vezi mai mult
27.05.2021
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu data de 27.05.2021 se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor de către Unitățile administrativ – teritoriale, în vederea finanțării prin PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Vezi mai mult