CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, cod 130060 

Tel: +40 245 207600, Fax: +40 245 212230    www.cjd.ro, E-mail: consjdb@cjd.ro 

 

DATE DE CONTACT ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

 

1.DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI DÂMBOVIŢA

DIRECTOR GENERAL: jr. SANDU IONELA    

DIRECTOR ADJUNCT: 

www.dgaspcdb.ro

Târgovişte, str. I.C. Vissarion, nr.1, judeţul Dâmboviţa

0245 217686; 0245 614615; 0245 617042 Fax: 0245 614623;

dgaspcdb@gmail.com; dgaspcdb@yahoo.com

 

2.DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  DÂMBOVIŢA

DIRECTOR EXECUTIV: jr. MIHAI DANIEL 

Târgovişte, str. Mircea cel Bătrân, nr. 12, judeţul Dâmboviţa

Telefon/ Fax: 0245 640660

dpcep@cjd.ro

 

3. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT – DÂMBOVIŢA

ȘEF SERVICIU: DEACONESCU STEFAN RĂZVAN

www.salvamontdb.ro

Târgovişte, str. A.I. Cuza, nr.15, judeţul Dâmboviţa Locaţie: Com. Moroeni, Zona Telecabina Peştera - Piciorul Babelor Telefoane de urgență:  0726 686 685 0723 574 758

salvamont.dambovita@yahoo.com

 

4. CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIŢA

MANAGER: GEORGESCU  FLORIAN-DAN

DIRECTOR ADJUNCT: IONUȚ DUMITRESCU

Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 15, judeţul Dâmboviţa

Telefon/fax: 0245 613112 office@cjcd.ro

 

5. COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL „CURTEA DOMNEASCĂ” TÂRGOVIŞTE

MANAGER: prof. CÂRSTINA OVIDIU

DIRECTOR ADJUNCT: OLTEANU GHEORGHE

www.muzeedambovita.ro

Târgovişte, Str. Justiţiei, nr. 7, judeţul Dâmboviţa

Telefon: 0245 612877; 0245 613946; 0245 612877; Fax: 0245 612877

contact@muzeedambovita.ro

 

6. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ION HELIADE RĂDULESCU” DÂMBOVIŢA

MANAGER: prof. univ. dr. ERICH AGNES TEREZIA  

Târgovişte, str. Stelea nr. 2, judeţul Dâmboviţa

Telefon: 0245 612316; Fax: 0372 870 442

office@bjdb.ro

 

7. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE

DIRECTOR: prof. STOICA MAGDALENA MARIANA

http://scspecialatgv.scoli.edu.ro

Târgovişte, str. Ion Ghica, nr.2, judeţul Dâmboviţa

Telefon: 0245 615862; 0372 740 625; Fax: 0245 615862

scspecialatgv@yahoo.com

 

8. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA

DIRECTOR: prof. psih. ȘETREANU  EUGENIA

Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 127, judeţul Dâmboviţa

Telefon/Fax: 0245 211144

cjrae@cjraedb.ro; administrativ@cjraedb.ro

 

9. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE

MANAGER: dr. DUMITRESCU CLAUDIU 

Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 78, judeţul Dâmboviţa

Telefon: 0245 212 113; 0245 631582; Fax: 0245 210509

sptadmin@spitaldb.ro

 

10. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE PAZĂ DÂMBOVIŢA

DIRECTOR: jr. IONIȚĂ ȘTEFAN 

Târgovişte, str. Calea Câmpulung, nr.174, judeţul Dâmboviţa

Telefon/Fax: 0245 214269

office_sppd@yahoo.ro; contact_sppd@yahoo.ro

 

11.S.C. CARPATMONTANA SERV. S.A. DÂMBOVIŢA

DIRECTOR: STOICA GEORGE RĂZVAN 

Târgovişte, str. Nicolae Iorga, nr.3, parter, judeţul Dâmboviţa Telefon: 0245 220011/ 0735 506 111; Fax: 0245 220011

office@carpatmontanaserv.ro

 

12. S.C. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI DÂMBOVIŢA S.A.

DIRECTOR: RADU ANDI

Târgovişte, str. Locotenent Stancu Ion, nr. 1, judeţul Dâmboviţa Telefon: 0245 612816; Fax: 0245 611389

office@ldpdambovita.ro

 

13. S.C. PARC INDUSTRIAL MORENI S.A.

DIRECTOR: ing. PURCARU GABRIEL

Moreni, str. Teiş, nr. 16 D, judeţul Dâmboviţa

Telefon/Fax: 0245 668490

parci_moreni2002@yahoo.com

 

14. S.C. PARC INDUSTRIAL MIJA S.A.

DIRECTOR: ing. DĂNCIULESCU ION 

Comuna Ion Luca Caragiale, Sat Mija, str.Şoseaua PloieştiTârgovişte, judeţul Dâmboviţa;

Telefon: 0721 293 677 parc_ind_mija@ yahoo.com

 

15. S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

DIRECTOR:  GHEORGHE POPA

Comuna Brăneşti, Sat Priboiu, str. Aleea Sinaia, nr.60, judeţul Dâmboviţa

Telefon/Fax: 0245 231211

priboiuparcindustrial@yahoo.com

 

16. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA DÂMBOVIŢA

DIRECTOR: ing. VLADU IULIAN 

Târgovişte, str. Piaţa Tricolorului, nr.1, judeţul Dâmboviţa

Telefon/Fax: 0245 207695

adiapa@yahoo.com

 

17. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR   ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

DIRECTOR: ec. AVANU MIHAIL-CRISTIAN

Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.2, judeţul Dâmboviţa Telefon: 0345 401391/ 0345401395/ 0345401398; Fax: 0345 401392

adi.deseuri@yahoo.ro