16.02.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de proiectare

Anunț de participare privind achiziţia serviciilor de proiectare pentru obiectivul : Punere în siguranţă DJ702L, punct Gura Ursului, în satul Scheiu de Sus, comuna Ludeşti"

Vezi mai mult
15.02.2021
Anunț public "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa, in perioada 2014 - 2020"

"COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A.,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului şi evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa, in perioada 2014 - 2020".

Vezi mai mult
12.02.2021
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism in ședinţa din data de 19.02.2021

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism in ședinţa din data de 19.02.2021

Vezi mai mult
12.02.2021
Dezbatere publică a Masterplanului - Strategiei de dezvoltare spaţială privind amenajarea staţiunii turistice de interes naţional Peştera - Padina

Dezbatere publică a Masterplanului - Strategiei de dezvoltare spaţială privind amenajarea staţiunii turistice de interes naţional Peştera - Padina

Vezi mai mult
03.02.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia serviciilor de proiectare pentru punere în siguranţă DJ702L, comuna Ludeşti

ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de proiectare pentru obiectivul : Punere în siguranţă DJ702L, punct Gura Ursului, în satul Scheiu de Sus, comuna Ludeşti"

Vezi mai mult
03.02.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE punere în siguranţă şi consolidare DJ 714 comuna Moroeni

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia serviciilor dc proiectare pentru obiectivul: „Punere în siguranţă şi consolidare DJ 714 prin refacerea podeţelor tubulare, asigurarea scurgerii apelor şi protecţie versanţi km 9+200 - km 19+100 şi km 24+500 - km 29+600, comuna Moroeni"

Vezi mai mult
29.01.2021
Planul Strategic Instituţional 2021 – 2023 parte integrantă a proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”

Planul Strategic Instituţional 2021 – 2023 parte integrantă a proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, COD SMIS: 135834

Vezi mai mult