24.08.2006

Obiectivul general al aplicaţiei este de a dezvolta infrastructura, cu referire la gospodărirea deşeurilor menajere, pentru păstrarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa. În mod special, acest proiect va proteja sistemul de alimentare cu apă al municipiului Bucureşti şi va asigura protecţia întregului judeţ împotriva poluării produse de sistemul necorespunzător existent.

Proiectul va susţine, de asemenea, eforturile de implementare a standardelor europene în probleme legate de colectarea, sortarea, transportul, tratarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor în judeţ, crescând procentul populaţiei deservite până la 100%.

Prin proiect se propune introducerea treptată a colectării selective a deşeurilor urbane în pubele şi containere şi transportul acestora pentru valorificare la staţia centrală de selectare, compostare şi depozitare a deşeului ultim, nevalorificabil, în depozite ecologice, ce se vor construi în zonele Târgovişte şi Titu.

Valoarea totală a proiectului: 26.054.000 euro, din care:

-grant ISPA 75%, respectiv 19.420.000 euro, nerambursabili;

-cofinanţare CJD 25%, respectiv 6.473.500 euro – împrumut BEI + 160.000 euro costuri neeligibile