24.08.2006

Proiect: "Portal E-Dâmboviţa"

Dată: 24.08.2006

Buget total -24188 Euro, contribuţie Phare – 19388 Euro , contribuţie CJD – 4800Euro

Obiectiv - furnizarea de informaţii publice şi servicii publice prin mijloace electronice, informaţii specifice consiliului judeţean şi celor  10 localităţi din judeţ, partenere în proiect.

Rezultate:

-          portal cu :

o        informaţii publice ( hotărârile consiliului judeţean, şedinţele consiliului judeţean, bugetul, declaraţii de avere, etc) ;

o        formulare disponibile pentru descarcare  on-line (formulare necesare emiterii autorizărilor în construcţii, acorduri, avize, autorizări drumuri, liber acces la informaţii, etc ) ;

o        forum pentru opinia cetăţeanului ;

-          infokioşc instalat în holul consiliului judeţean pentru accesarea informaţiilor publice de către cetăţenii care nu dispun de calculator sau conexiune la Internet ;

-          10 calculatoare şi aplicaţie legislativă care asigură şi gestionarea şi publicarea pe Internet a hotărârilor emise la nivelul consiliilor locale.;

-          funcţionari publici instruiţi în utilizarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor în activitatea lor