02.04.2008

Dată: 02.04.2008

A. FONDURI DE PREADERARE
    A1. PHARE
        a. IMPLEMENTATE
Programul Phare 2002 Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
     Proiect: «E-Autorizaţie»
     Proiect: «Portal E-Dâmboviţa»

Programul Phare 2001 Componenta Coeziune Economică şi Socială
Schema Sprijin pentru dezvoltare economică şi socială
      Proiect: «Centrul Multifuncţional pentru Vârstnici»

Programul Phare 2001 Componenta Coeziune Economică şi Socială
Schema Investiţii în infrastructură mică
      Proiect: «Pentru o inimă sănătoasă»

        b. ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

Programul PHARE 2004-2006 - Coeziune Economică şi Socială
Proiecte Mari de Infrastructură Regională

           Proiect: «Reabilitarea Parcului Industrial Priboiu-Brăneşti pentru îmbunătăţirea climatului economico-social şi de mediu»
     Proiect: «Ramforsarea şi modernizarea traseului de drumuri judeţene 710 şi 710 A, Pucioasa-Vârfuri-Valea Lungă-Iedera-Moreni-I.L. Caragiale»

Programul PHARE 2003 - Coeziune Economică şi Socială
Proiecte Mari de Infrastructură Regională
           Proiect: «Reabilitarea unităţilor şcolare din judeţul Dâmboviţa afectate de inundaţiile din perioada aprilie-august 2005»

   A2. ISPA
           Proiect: «Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării controlate a deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa»
B. FONDURI STRUCTURALE
   PROPUNERI PROIECTE:
     Prioritatea nr.1 «Turism»
     Prioritatea nr.2 «Infrastructură rutieră»
     Prioritatea nr.3 «Mediu»
     Prioritatea nr.4 «Dezvoltarea infrastructurii de afaceri»
     Prioritatea nr.5 «Cultură, educaţie, social»