26.03.2024

În data de 27 martie 2024, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, a avut loc seminarul de diseminare a activităților prevăzute în Proiectul „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”.

Seminarul a urmărit și conștientizarea existenței, obiectivelor și a impactului Granturilor SEE, precum și a cooperării cu entități din statele donatoare.

Printre participanți, s-au numărat reprezentanți ai presei, beneficiarului, Complexului Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, precum și alte persoane interesate.

Consiliul Județean Dâmbovița implementează proiectul „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”, nr. A3-10/2021/24.06.2021, finanțat prin Programul RO CULTURA - APEL 1 - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice din cadrul Granturilor SEE 2014 - 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 23.972.786,94 lei, inclusiv TVA, din care:

  • lei - valoarea totală eligibilă a proiectului, și anume:

- 8.917.165,18 lei, reprezentând valoarea sprijinului financiar nerambursabil SEE

            - 2.300.557,95 lei, reprezentând contribuția proprie a UAT Județul Dâmbovița

  • Valoare contribuției proprii a UAT Județul Dâmbovița, reprezentând cheltuieli neeligibile, este de 12.469.997,14 lei.

Partenerii Consiliului Județean Dâmbovița în acest proiect sunt:

  • Partener național - Asociația Eurotrainer București;
  • Partener din Norvegia - Horten Marsjkluub.

           Perioada de implementare a proiectului este de 35 de luni de la data semnării contractului de finanțare, termenul de finalizare al proiectului pentru cheltuielile eligibile fiind 30.04.2024.

           Pentru mai multe informații despre proiect vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Județean Dâmbovița (Piața Tricolorului nr. 1, Târgoviște, e-mail: consjdb@cjd.ro , tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, website: www.cjd.ro  

Persoană de contact: Ruxandra Pavel, manager de proiect, e-mail: dspi@cjd.ro.

 

 

 

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 - 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org  și www.eeagrants.ro

 

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro