06.09.2006

Cu prilejul Zilelor Cetăţii, Consiliul judeţean Dâmboviţa oferă târgoviştenilor două evenimente caritabile

Fondurile obţinute vor fi folosite pentru sprijinirea copiilor superdotaţi şi defavorizaţi

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Gheorghe Ana, a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă organizată în data de  6 septembrie, evenimentele susţinute de consiliul judeţean cu prilejul Zilelor municipiului TârgovişteGheorghe Ana a subliniat că este pentru prima dată în cei 10 ani de când s-au instituit Zilele Cetăţii, când consiliul judeţean se implică de o manieră mai directă. Am considerat că este normal ca, instituţia cea mai importantă din judeţ, respectiv consiliul judeţean, să participe efectiv la momente mai speciale pentru cetăţenii judeţului Dâmboviţa şi de ce nu să sprijine eforturile administraţiei municipale pentru a crea o atmosferă plăcută şi pentru a reaminti cetăţenilor că păstrăm tradiţiile şi dorim să le reînviem pe unele care au fost îngropate de-a lungul vremii.

 

Participarea Consiliului judeţean Dâmboviţa la programul general de manifestări culturale organizate de municipalitate constă în două evenimente importante care au o dublă conotaţie, de divertisment şi într-o la fel de mare măsură, caritabilă. Pe de o parte, a afirmat preşedintele consiliului judeţean Dâmboviţa, dorim să oferim târgoviştenilor un spectacol de anvergură şi un bal în spiritul vechii tradiţii a balurilor româneşti din perioada interbelică, unde divertismentul se îmbina cu filantropismul. Este vorba deci de organizarea, în seara zilei de 8 septembrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor, a unui spectacol muzical susţinut de solişti de marcă ai muzicii uşoare româneşti şi în seara zilei de 9 septembrie, la Muzeul de istorie, a unui bal de caritate.

Fondurile acumulate în urma acestor evenimente, vor fi utilizate pentru sprijinirea unor copii superdotaţi, a unor copii defavorizaţi care vor fi selectaţi din cazurile aflate în evidenţa Direcţiei judeţene pentru protecţia copilului, Inspectoratul judeţean Şcolar, alte instituţii cu responsabilitate în domeniu, sau chiar din cele semnalate de către mass-media.

Preşedintele Gheorghe Ana a precizat că fondul de caritate va fi constituit din mai multe surse, respectiv din donaţiile unor sponsori din rândul agenţilor economici din judeţul Dâmboviţa, din vânzarea biletelor la spectacolul de muzică uşoară şi din licitaţia unor obiecte de artă reprezentând pictură, sculptură, artă populară, care se va desfăşura pe perioada balului de caritate.

Toate cheltuielile aferente organizării acestor două evenimente sunt suportate integral de către Consiliul judeţean Dâmboviţa, prin Serviciul Cultură, Sport, Sănătate.

Totodată, Gheorghe Ana şi-a exprimat speranţa ca aceste două evenimente, să intre de acum înainte în tradiţia Zilelor Cetăţii.

Donaţia Vasile Blendea reîntregeşte patrimoniul cultural al judeţului Dâmboviţa, afirmă preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa.

Preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa, Gheorghe Ana, a anunţat în cadrul conferinţei de presă organizată în data de 6 septembrie, despre încheierea oficială şi legală a actului cultural de donaţie ce aparţine pictorului Constantin Blendea nepotul şi fiul spiritual al marelui artist Vasile Blendea. Ca urmare a acestei donaţii, sublinia preşedintele Ana, s-a realizat reîntregirea patrimoniului cultural al judeţului.

Donaţia acordată Consiliului judeţean Dâmboviţa şi implicit târgoviştenilor, cuprinde 54 lucrări de desen, 53 picturi, 41 sculpturi, 9 piese de mobilier ce au aparţinut maestrului, 3 icoane, 53 de diverse obiecte de lucru. Aceste bunuri, dobândite de maestrul Constantin Blendea, în timpul vieţii marelui artist, au fost păstrate şi conservate în condiţii bune cu sentimentul respectării dorinţei autorului, aceea, ca după moartea sa, atunci când voi considera că este oportun, să donez o parte din opera sa artistică oraşului Târgovişte, aşa cum acesta afirma.

Obiectele din care se constituie donaţia se află şi pot fi admirate în aceste zile în Casa Angela Georgescu (Str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 24, vizavi de Poliţia municipiului Târgovişte) - restaurată prin susţinerea financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor, şi care acum poartă emblema Casa memorială Vasile şi Emilia Blendea.

 

Preşedintele Gheorghe Ana a ţinut să precizeze că donatorul, Constantin Blendea, a impus cîteva condiţii pe care Consiliul judeţean Dâmboviţa s-a angajat să le respecte. Acesta a nominalizat câteva din clauzele mai importante şi anume:

- toate operele donate să fie expuse în cadrul imobilului destinat acestui scop (Casa Angela Georgescu), ele neputând fi mutate în alte spaţii;

- realizarea unei Monografii, care să cuprindă un text de prezentare de sinteză, note biografice, extrase din comentariile critice şi lista generală a operelor donate, monografie ce a fost realizată încă din cursul anului 2002;

- dreptul donatorului de a urmări în timpul vieţii sale modul în care este conservată şi popularizată colecţia;

- colecţia de artă Vasile şi Emilia Blendea să fie o instituţie de utilitate publică.