23.02.2021

Peste 200 de copii și elevi care beneficiază, în prezent, de serviciile Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște, copiii care urmează a fi incluși în sistemul de învățământ special, dar și familiile acestora, se vor bucura de dotări menite a spori gradul de confort instituțional, ca urmare a lucrărilor de reabilitare și refuncţionalizare a acestei instituții de învățământ, ce se vor realiza prin Proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială Târgoviște”. 

Contractul de finanțare al proiectului s-a semnat astăzi, 24 februarie 2021, între președintele Consiliului Județean Dâmbovița (CJD), Corneliu Ștefan, și directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat.

Proiectul, al cărui beneficiar este UAT Județul Dâmbovița, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Operațiunea 10.1.b – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, și are o valoare de 7.254.320,44 lei (cu TVA), durata de implementare fiind de 71 luni, respectiv 21.02.2018 - 31.12.2023, ea cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților realizate înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

În prezent, Școala Specială Târgoviște are 27 de săli de clasă. Îndeplinirea obiectivelor propuse va însemna asigurarea a 29 de săli de clasă, precum și a 13 cabinete moderne (12 cabinete logopedie și un cabinet de psihopedagogie), 4 ateliere (un atelier de tâmplărie, un atelier mecanic, un atelier de croitorie și un atelier de activități gospodărești), 3 săli pentru activități specifice (o sală multisenzorială, o cameră metodică și o sală de kinetoterapie), 2 laboratoare (informatică și multimedia), dar și o bibliotecă. Proiectul prevede lucrări de reabilitare a clădirii existente, gospodărie de apă, branșamente, amenajări exterioare și sistematizare pe verticală, lucrări de împrejmuire a incintei școlii, realizarea de spații verzi. 

Președintele Corneliu Ștefan a mai precizat faptul că, în județul Dâmbovița, în ultimul an, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, au fost semnate 12 contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 110 milioane lei - pentru obiective de investiții din Târgoviște, Răzvad, Fieni, Gura Ocniței, Pucioasa, Moreni, Costeștii din Vale, Mătăsaru, Corbii Mari, Vișina și Titu, iar în acest exercițiu financiar, pe aceeași axă, au fost semnate în total 34 de contracte de finanțare, cu o valoare de aproximativ 400 milioane de lei.

La eveniment au fost prezenți: vicepreședinții Consiliului Județean Dâmbovița, Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, administratorul public Cristian Avanu, precum și secretarul județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan:

Vreau să-i mulțumesc domnului director Liviu Mușat pentru sprjinul acordat tuturor proiectelor din județul Dâmbovița și să îl asigur că administrația județeană va fi alături de Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Sperăm să avem cât mai repede noile ghiduri de finanțare - aprobate, ca să putem depune noile proiecte atât la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, cât și al tuturor primăriilor care au proiecte eligibile.

Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat:

Ne axăm pe partea de implementare a acestor proiecte și sperăm ca ele să intre cât mai repede în serviciul public și să producă efectele pe care dumneavoastră le-ați scontat în momentul în care le-ați depus. (…)

Vreau să vă felicit, domnule președinte, pe dumneavoastră și echipa pe care o aveți la consiliul județean și să vă urez success în finalizarea acestui proiect și a tuturor celorlalte proiecte pe care le aveți în implementare în județul Dâmbovița!

Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița