04.01.2022

 

Începutul anului 2022 găsește în plină desfășurare activitățile de restaurare și conservare a Complexului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște.  

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, însoțit de vicepreședintele Luciana Cristea și secretarul general Dănuț Nicolae Popa Stănescu, a făcut astăzi o vizită pe șantierul de la Curtea Domnească pentru a vedea cum se realizează lucrările proiectate, în ce stadiu de execuție sunt acestea, dacă există probleme de implementare și dacă ritmul și termenele de realizare se încadrează în graficele asumate prin proiectul „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște”.

Potrivit ultimei situații de lucrări ce a fost depusă la Consiliul Județean Dâmbovița, proiectul este realizat în proporție de 77%, în stadiul cel mai avansat de execuție aflându-se Biserica Paraclis și Biserica Mare Domnească. 

La Biserica Paraclis se desfășoară ultimele lucrări, prin care se va reface întreaga pardoseală a edificiului. La Biserica Mare Domnească, se lucrează la pridvor - și anume semicilindrul, ce va intra în lucru imediat ce se va realiza stabilizarea stratului-suport al picturii, ceea ce înseamnă că în maximum două luni se va primi avizul ministerului de resort în ceea ce privește pictura.

La acest moment, la Turnul Chindiei a fost finalizată etapa de tencuire. Se lucrează la scara de lemn și la toate elementele de tâmplărie de lemn, aceasta din urmă fiind curățată, chituită și reîntregită acolo unde lemnul lipsea. În prezent, se aplică primul strat de baiț, astfel încât să se obțină nuanța prevăzută în specificațiile tehnice ale proiectului.

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Dâmbovița, din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, și urmărește valorificarea durabilă a patru obiective istorice - ruinele Bisericii Paraclis, Turnul Chindiei, Biserica Domnească Mică „Sf. Vineri” și Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” - din cadrul complexului.

Președintele Corneliu Ștefan: „Am vrut să văd astăzi stadiul lucrărilor de conservare a obiectivelor din cadrul Complexul Național Muzeal Curtea Domnească. M-a bucurat să constat că stadiul a două dintre ele este avansat, că nu sunt probleme care să afecteze bunul mers al proiectului. Sper că lucrurile vor continua în același ritm susținut, acest lucru însemnând că istoria acestui loc va putea fi din nou simțită și cunoscută de publicul doritor.”         

 

            Compartimentul Imagine, Relații Externe - Consiliul Județean Dâmbovița