23.11.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

PRECIZĂRI PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI

BIENALEI NAŢIONALE DE GRAVURĂ „GABRIEL POPESCU” EDIŢIA A IX-A, TÂRGOVIȘTE, 2023

 

          Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 90 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 979/27 octombrie 2023, prevede, conform art. 1 alin. 4: „În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile și autoritățile publice locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nu pot finanța din fonduri publice, cu excepția celor provenite din donații și sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiții locale, festivități, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea”, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște modifică Regulamentul Bienalei Naţionale de Gravură „Gabriel Popescu”, ediţia a IX-a, Târgoviște, 2023, astfel încât nu se vor mai acorda premii în bani, iar lucrările premiate în urma jurizării vor fi expuse temporar în expoziția dedicată Bienalei, iar ulterior vor fi returnate artiștilor.

          În situația în care participanții doresc ca lucrările lor să nu mai fie jurizate, pot transmite un e-mail în care să-și exprime opțiunea la una dintre următoarele adrese de e-mail: contact@muzee-dambovitene.ro, marianeacsu06@yahoo.com

 

NOUL REGULAMENT AL BIENALEI NAŢIONALE DE GRAVURĂ „GABRIEL POPESCU”, EDIŢIA A IX-A 2023, ESTE URMĂTORUL:

 

În anul 2023, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte organizează cea de-a IX-a ediţie a Bienalei Naţionale de Gravură „Gabriel Popescu”, care poartă numele marelui artist care s-a născut şi a locuit pe meleaguri dâmboviţene, la Vulcana Pandele.

            Anul acesta, cea de-a noua ediţie a bienalei îşi propune:

  • îmbogăţirea colecţiei Muzeului de Artă, secţie a Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, cu lucrări de gravură contemporană;
  • mijlocirea relaţiilor Muzeului de Artă din Târgovişte cu artiştii gravori din întreaga ţară;
  • revitalizarea contactului Muzeului de Artă cu tendinţele şi orientările creaţiei grafice contemporane;
  • oferirea unui mediu de apropiere, cunoaştere şi competitivitate între artiştii gravori din România și Republica Moldova.

 

La această ediție a bienalei vor fi două secțiuni, după cum urmează: Gravură tradițională și Gravură experimentală (Afiș). Tema concursului este liberă, la alegerea participanţilor pentru prima secțiune, cea de gravură tradițională. În ceea ce privește cea de-a doua secțiune, tema de concurs este cea de promovare – prin intermediul unui afiș – a ediției următoare (a X-a) a Bienalei Naționale de Gravură „Gabriel Popescu” 2025 - 2026. Participarea este gratuită.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

          Concursul este deschis membrilor Uniunii Artiştilor Plastici, absolvenţilor şi studenţilor academiilor de artă din ţară și Republica Moldova.

Numărul lucrărilor care pot fi înscrise la competiţie este de cel mult două, astfel că un artist poate să participe cu maximum două lucrări, indiferent de secțiune.

Pentru Secțiunea de gravură tradițională sunt admise toate tehnicile de gravură tradițională multiplicabilă (presă, nu imprimantă) cu excepţia monotipurilor, graficii realizate la calculator şi fotocopiilor; lucrările de gravură, având dimensiunile minime de 150 x 210 mm şi cele maxime de 500 x 700 mm (dimensiunea hârtiei), vor fi imprimate pe hârtie (maxim exemplarul nr. 5 din tirajul gravurii) şi executate în perioada 2021 – 2023.

Pentru Secțiunea de gravură experimentală (Afiș) sunt admise lucrări realizate în orice tehnică de gravură, inclusiv asistată de calculator, dar afișul / afișele pentru concurs vor fi tipărite la imprimantă la dimensiunea 50 x 70 cm; ulterior, în vederea tipăririi afișului câștigător, artistul va trimite și matrița digitală pentru multiplicarea la tipografie. Pe Afiș trebuie să se regăsească următoarele informații: organizatorii (Consiliul Județean Dâmbovița, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște – în cazul afișului câștigător siglele celor două instituții vor fi adăugate după jurizare), denumirea și ediția evenimentului (Bienala Națională de Gravură „Gabriel Popescu”, Târgoviște, ediția a X-a, 2025), locul și adresa (Muzeul de Istorie Târgoviște, Calea Domnească nr. 189), perioada de desfășurare (decembrie 2025 – februarie 2026), vernisaj (5 decembrie 2025, ora 13).

Lucrările neînrămate, fără paspartout ori sticlă și imprimate pe hârtie, vor fi expediate corespunzător ambalate şi neapărat însoţite de formularul de participare la concurs. Fiecare artist va completa formularul citeţ cu majuscule, pentru ca datele să fie utilizate la redactarea pliantului. Prin semnarea formularului, artistul acceptă necondiţionat regulamentul Bienalei Naţionale de Gravură „Gabriel Popescu” și își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Lipsa formularului de participare ori formulare de participare nesemnate atrag după sine neparticiparea la concurs și neexpunerea lucrărilor expediate.

În cazul în care formularul nu poate fi procurat din diferite motive, fiecare artist este rugat să trimită atât pe hârtie, cât şi în format digital (CD sau e-mail la una din adresele persoanelor de contact), următoarele:

  • fotografia autorului;
  • fotografia/iile color a/le lucrării/lor înscrise;
  • datele lucrării/lor (titlul, data realizării lucrării, dimensiunile, tehnica - tehnicile în ordinea utilizării lor, tirajul gravurii şi numărul exemplarului trimis, valoarea lucrării, în cazul în care gravura înscrisă a fost publicată, va fi specificată publicaţia şi toate datele acesteia: titlul, nr./vol., an, editură);
  • C.V. (care să cuprindă obligatoriu: anul şi locul naşterii, adresa, adresa e-mail unde există, un număr de telefon de contact, studiile, apartenenţa la asociaţii / uniuni artistice naţionale și / sau internaţionale – unde este cazul – şi informaţii pe scurt despre întreaga activitate artistică, până la data participării la acest concurs);
  • O adresă semnată prin care fiecare artist acceptă necondiţionat regulamentul, își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata raporturilor de colaborare și doreşte sau nu să-şi doneze lucrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte.

Lucrările şi toate datele precizate mai sus vor fi expediate, până la data de 15.11.2023, data poştei/curierului, pe adresa instituţiei: Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte - Muzeul de Artă, Calea Domnească, nr. 185, cod poștal 130167, Mun. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, tel. 0736394086, e-mail contact@muzee-dambovitene.ro, marianeacsu06@yahoo.com .

Juriul va fi alcătuit din critici de artă, artişti plastici şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi se va întruni pentru dezbatere şi stabilirea lucrărilor premiate în perioada 23 – 28.11.2023.

De asemenea, juriul îşi va rezerva dreptul de a selecta lucrările care urmează a fi expuse şi jurizate.

PREMII

 

Secțiunea GRAVURĂ TRADIȚIONALĂ            Secțiunea GRAVURĂ EXPERIMENTALĂ (AFIȘ)

PREMIUL I                  – Onorific                            PREMIUL I      – Onorific

PREMIUL II                – Onorific

PREMIUL III               – Onorific

MENŢIUNE I              – Onorific

MENŢIUNE II             – Onorific

MENŢIUNE III           – Onorific

PREMIUL SPECIAL – Onorific

               

Vernisajul şi festivitatea de înmânare a diplomelor vor avea loc la Muzeul de Artă, vineri, 08.12.2023, ora 13.00, eveniment pentru care premianţii şi participanţii vor fi informaţi din timp.

Expoziţia va fi deschisă publicului până la 25.02.2024.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a expune, reproduce şi publica lucrările participante la expoziţie în scopuri promoţionale.

Se va realiza un pliant care va fi trimis fiecărui artist participant la expoziţie în format electronic.

 

ATENŢIE!

Artiștii câștigători nu vor primi premii în bani, ci doar diplome, iar lucrările vor fi expuse temporar în expoziția dedicată Bienalei, urmând ca la finalul perioadei de expunere să fie returnate artiștilor.

În cazul în care spațiul expozițional este insuficient pentru etalarea tuturor lucrărilor, juriul își rezervă dreptul de a elimina dintre lucrările care nu sunt conforme cu regulamentul, ori nu întrunesc condiții specifice prezentării lucrărilor de gravură.

În cazul în care doriți să donați lucrarea / lucrările cu care participați la Bienală vă rugăm să completați Actul de donație care însoțește acest regulament.

Lucrările nedonate, vor fi returnate numai după închiderea expoziţiei, până la data de 31.03.2024 prin intermediul Poștei Române / curierilor rapizi. Cheltuielile de expediere (trimitere - returnare) vor fi suportate de participanţi.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului.

Nerespectarea condiţiilor regulamentului duce la eliminarea artistului din concurs.

Persoană de contact: Maria Neacşu - telefon fix (Muzeul de Artă) 0736394086

            Rugăm popularizaţi această manifestare în rândul colegilor dumneavoastră.

NOTĂ! Având în vedere prevederile Regulamentului European privind protecția datelor personale,

intrat în vigoare la 25 mai 2018, Complexul Național Muzeal ,,Curtea Domnească" vă solicită acordul

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata raporturilor de colaborare.

Fisier PDF

 

         

Compartimentul Imagine, Relații Externe,

Consiliul Județean Dâmbovița