03.02.2021

La invitația președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, parlamentarii dâmbovițeni au participat astăzi, la sediul forului administrativ, la o întâlnire care s-a concentrat pe tema situației proiectelor în derulare ale administrației județene, a obiectivelor de investiții aflate pe agenda conducerii consiliului județean începând cu anul 2021 și, de asemenea, a proiectelor care, însumate, vor face ca stațiunea de interes național Peștera - Padina să prindă viață.

Discuțiile cu parlamentarii prezenți la întâlnire s-au axat pe capitolele care structurează viața economico-socială a județului - infrastructură, sănătate, digitalizarea administrației publice județene, mediul de afaceri, agricultură, învățământ, protecția mediului, cultură și turism. Legea bugetului de stat pe anul în curs și influența pe care aceasta o va avea asupra UAT-urilor din județul nostru, precum și proiectul de buget la nivel județean au fost alte două puncte importante în cadrul întâlnirii.

S-au analizat propunerile conducerii consiliului județean pentru direcții de acțiune care, odată materializate, vor însemna un salt semnificativ în procesul de dezvoltare a județului nostru, precum: construirea, la Priboiu, a unui parc industrial pentru activități din domeniul IT, construirea de centre de colectare a legumelor și fructelor produse de agricultorii dâmbovițeni în scopul comercializării, înființarea unui centru de excelență în domeniul educației și învățământului, dezvoltarea infrastructurii necesare pentru ca activitățile specifice gestionării și reciclării deșeurilor să se poată desfășura în acord cu normele europene din acest domeniu. Pentru turism, agenda supusă discuției a prevăzut obiective precum construirea de pârtii de schi în stațiunea Peștera - Padina și realizarea de instalații de transport pe cablu, de tipul telegondolă, care să lege zona Mănăstirii Dealu de municipiul Târgoviște.      

 Președintele Corneliu Ștefan și-a reafirmat interesul pentru dezvoltarea durabilă a județului Dâmbovița prin proiecte care să îmbunătățească condițiile de viață ale dâmbovițenilor, reuniunea fiind un bun prilej pentru discutarea punctuală a portofoliului de proiecte al Consiliului Județean Dâmbovița, dar și a pașilor ce trebuie făcuți în vederea realizării acestora.

Demersul administrativ de astăzi - la care au participat și vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie și secretarul general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu - este unul ferm, pentru a cărui materializare președintele Corneliu Ștefan le-a solicitat parlamentarilor dâmbovițeni să se constituie într-o singură voce, astfel încât viitoarele alocări bugetare în baza legii bugetului de stat pe anul în curs să susțină proiectele de dezvoltare ale județului propuse, precum și cele aflate, în prezent, în diferite stadii de realizare, sprijinul comun al tuturor forțelor politice care reprezintă județul Dâmbovița în Parlamentul României fiind fundamental pentru atragerea cât mai multor fonduri.

Totodată, conducerea consiliului județean a transmis că este nevoie de contribuția tuturor factorilor locali și naționali pentru a stimula mediul economic, prin realizarea de investiții cu impact major și prin facilitarea parteneriatelor cu membri ai mediului de afaceri și societății civile. De asemenea, a adăugat că atragerea de fonduri nerambursabile pentru proiectele de dezvoltare locală trebuie să continue, iar Consiliul Județean Dâmbovița va încerca să fie promotor al unei strategii de dezvoltare care să acorde prioritate domeniilor esențiale pentru județ.

Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița