27.07.2006

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Gheorghe Ana, a participat în data de 27 iulie 2006 la şedinţa ordinară a Consiliului municipal Târgovişte pentru a susţine implicarea RAGC Târgovişte la constituirea unui operator regional pentru serviciile de apă şi canalizare în judeţul Dâmboviţa.

Noul operator regional se va constitui prin coagularea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Moreni şi oraşele Titu, Găeşti, Pucioasa şi Fieni în jurul regiei târgoviştene, dacă în sedinţa de astăzi consilierii municipali vor fi de acord şi vor aviza transformarea RAGC în SC Compania de apă Târgovişte.

Necesitatea înfiinţării operatorilor regionali în sectorul alimentării şi distribuţiei apei potabile a apărut ca urmare a normelor impuse de Comisia Europeană privind derularea şi gestionarea fondurilor europene destinate investiţiilor în domeniu. Judeţul Dâmboviţa a ratat deja finanţări importante din cauza neconcesionării serviciilor publice de alimentare cu apă către un operator regional licenţiat. Un exemplu în acest sens este pierderea proiectului judeţean înaintat de judeţul nostru pe programul SAMTID, destinat dezvoltării infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii.

În paralel, în cadrul aceluiaşi program judeţean de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a sistemului de alimentare şi distribuţie a apei potabile, Consiliul judeţean Dâmboviţa a făcut noi demersuri pentru obţinerea de alte finanţări. Aceste demersuri s-au soldat, într-o primă etapă, cu includerea judeţului nostru într-un program guvernamental, rezultat în urma unui acord de împrumut între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Astfel, judeţul Dâmboviţa va beneficia, alături de alte 9 judeţe din ţară, de fonduri în valoare de 19,75 milioane de euro, în cadrul programului integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi a staţiilor de tratare a apei potabile şi a apei uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori. Cele 19,5 milioane de euro vor fi repartizate municipiului Moreni şi oraşelor Fieni, Pucioasa, Titu şi Găeşti.

Şi în cazul acestui program, unul din criteriile principale, este trecerea activităţilor respective în exploatarea unui operator regional licenţiat până la finalizarea lucrărilor,conducerea Consiliului judeţean Dâmboviţa şi primarii oraşelor dâmboviţene angajându-se, printr-un protocol încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (prin care se derulează programul), să respecte criteriile de selecţie şi modul de implementare al programului.

Purtător de cuvânt,
Alexandra Panţu