18.03.2021

Educație de calitate, cu bani europeni

Elevii Școlilor Gherghițești - Cobia și Boboci - Dragodana vor beneficia

de condiții de studiu mai bune, prin proiecte finanțate din fonduri Regio

 

            Două școli dâmbovițene vor asigura elevilor condiții mai bune de studiu mulțumită proiectelor de reabilitare și extindere, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B - „Învățământ obligatoriu”.    

            Acest lucru va fi posibil în curând, întrucât contractele de finanțare a lucrărilor, prin care se urmărește ridicarea calității infrastructurii educaționale a celor unități de învățământ, au fost semnate astăzi, 18 martie 2021, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, în prezența președintelui Corneliu Ștefan, a vicepreședintelui Luciana Cristea și deputatului Carmen Holban, de către reprezentanții celor două localități - Marin Manda, primarul comunei Cobia, și Gheorghe Sandu, primarul comunei Dragodana-, și Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.   

            Este vorba despre proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gherghițești”, prin care se propune asigurarea unei educații de calitate și atractive, în vederea reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea acestei unități de învățământ, dar și prin creșterea gradului de participare la procesul educațional, la nivelul învățământului obligatoriu. Cu o durată de implementare de 98 de luni, proiectul are valoarea totală de 8.081.479,72 lei, din care peste 5.000.000 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 772,51 mii lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul național, iar 2,26 milioane lei - cofinanțarea beneficiarului.

            Pentru cel de-al doilea proiect - „Extindere și dotare Școala Boboci cu 8 săli de clasă și 3 laboratoare, sală de sport, amenajare incintă și împrejmuire”, Primăria Comunei Dragodana a obținut fonduri Regio în vederea extinderii imobilului Școlii Boboci din satul Picior de Munte și dotării acestuia, în scopul îmbunătățirii infrastructurii educaționale. Activitățile presupun realizarea a opt săli de clasă, a trei laboratoare și a unei săli de sport, amenajarea incintei și împrejmuirea școlii, astfel încât să fie create condiții adecvate pentru desfășurarea activităților sportive și educaționale, alături de dotarea corespunzătoare a investiției propuse prin proiect. Cu o durată de implementare de 71 de luni, proiectul are valoarea totală de 9.828.829,36 lei, din care 8,35 milioane lei sunt finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,27 milioane lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul național, iar aproape 197 mii lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului. 

          Presedintele CJD, Corneliu Stefan:  „Este un moment important astăzi atât pentru pentru primarii localităților Cobia și Dragodana, cât și pentru locuitorii comunelor pe care dumnealor le reprezintă. Sunt două proiecte gândite pentru elevii din aceste comune. Accesarea de fonduri europene pentru implementarea de proiecte ar trebui să devină un model de bune practici pentru toate comunitățile care urmăresc asigurarea unor condiții mai bune de trai pentru locuitorii lor. Felicit implicarea autorităților locale și sper ca proiectele ale căror contracte de finanțare au fost semnate astăzi să aducă beneficii actului educațional și, astfel, întregii comunități. Îi mulțumesc domnului director Liviu Mușat, pentru sprijin, și celor doi primari, pentru implicare, și îi asigur de toată deschiderea Consiliului Județean Dâmbovița pentru acțiuni care se adresează confortului material și spiritual al dâmbovițenilor.”        

            Compartimentul Imagine, Relații Externe,

Consiliul Județean Dâmbovița