28.07.2006

“În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru ocazia pe care mi-aţi acordat-o de a fi prezent în mijlocul dumneavoastră, la această şedinţă de consiliu municipal. Pentru că este o experienţă nouă - este pentru prima dată când particip la o asemenea şedinţă - şi acest lucru se datorează şi dumneavoastră că aţi acceptat ca unul din punctele de pe ordinea de zi să fie susţinute de persoana preşedintelui consiliului judeţean.

Pentru că acest sistem integrat al apei este unul dintre sistemele administraţiei cele mai dezbătute la această oră şi pentru că judeţul nostru poartă nişte tare mai vechi în acest domeniu, am venit în faţa dumneavoastră să vă expun personal câteva puncte de vedere care, sper eu, să vă convingă de necesitatea creării unui operator regional, operator care să fie din judeţul nostru, mai mult care să aibă sediul în municipiul Târgovişte şi care să poată funcţiona după necesităţile dâmboviţenilor.

Această idee s-a născut din cerinţa Comisiei Europene a UE privitor la centralizarea administrării circuitului integrat al apei, în noua conjunctură ca ţară membră a UE. De ce această idee? Pentru că, o ştim acum cu toţii, UE asigură nişte fonduri de preaderare, dar asigură şi fonduri de postaderare. Ori aceste fonduri trebuie folosite conform scopului stabilit şi ele trebuie de asemenea controlate. Şi sigur este mai uşor unei entităţi cum este Comisia Europeană să verifice această problemă dacă ea este concentrată într-o singură entitate economică.

 

Există posibilitatea şi ca acest operator regional să nu fie din judeţul Dâmboviţa şi cu această ocazie vreau să vă informez că la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, există deja doi operatori regionali care sunt autorizaţi, unul din Prahova şi unul din Argeş. Iar atunci când s-au prezentat pentru obţinerea autorizării, au avut grijă să treacă ca zone de operare inclusiv localităţile din judeţul Dâmboviţa. N-ar fi nici o nenorocire dacă aceşti operatori ar accesa fonduri structurale prin administraţiile locale din judeţul nostru. Dar ei vor administra fondurile europene numai dinprin autorităţile locale de unde fac parte, în speţă judeţul Argeş, judeţul Prahova. Acesta este un argument.

Al doilea argument este acela în care noi ajungem într-o situaţie de criză adică de a nu avea fondurile necesare să rezolvăm tot ceea ce înseamnă reabilitare reţele de apă, canalizare, staţii de epurare din oraşe dar şi din celelelate localităţi ale judeţului. Neavând surse proprii, obligatoriu va trebui, pentru a rezolva aceste probleme, să accesăm fonduri europene al căror program se derulează până în 2018. Ori, fondurile europene pe acest domeniu nu pot fi accesate decât prin operatori regionali într-un parteneriat cu administraţiile locale, în special cu administraţia judeţeană. Ca atare, am încercat acum un an şi jumătate să încheiem o asociere în ideea de a forma un operator regional pentru a accesa fonduri pe programul SAMTID, fonduri care priveau reabilitarea reţelelor de apă şi canal din oraşele mici şi mijlocii. N-am reuşit şi pentru că ne-am mişcat greu, dar n-am reuşit şi pentru faptul că nu am avut pe axul acestei noi entităţi o societate sau un agent economic cu experienţă în domeniul fondurilor europene, a managementului acestor reţele de apă şi canal şi atunci am pierdut acele fonduri care erau acordate prin programul SAMTID pentru oraşele mici şi mijlocii. Lucrurile s-au derulat foarte rapid şi au apărut presiuni asupra judeţului, legat de operatorul regional şi de proiectele care trebuiau avizate pe fonduri structurale, care vizau domeniul gospodăririi apelor. Atunci, am făcut acest demers către dumneavoastră, pentru a crea, prin asociere între Consiliul local Târgovişte şi Consiliul judeţean Dâmboviţa, această entitate economică nouă, acest operator, care să aibă experienţă managerială, să aibă capacitate financiară şi să aibă susţinere financiară pentru rezolvarea problemelor deosebit de importante pe linie de reţele de apă, canal, staţii de epurare, nu numai în oraşe, dar şi în comune, având în vedere programul elaborat la nivel guvernamental şi însuşit de judeţul Dâmboviţa, un program de dezvoltare a reţelelor respective, până în 2018. Este un program generos care înseamnă aproape 18 miliarde de euro, fonduri europene.

 

(…)Acum, astăzi, venim să aprobăm concret crearea, de fapt inceputul creării acestui agent economic nou, care nu poate fi creat din asocierea dintre o regie şi Consiliul judeţean Dâmboviţa: RACG trebuie transformată în societate comercială. Ori acest lucru nu poate fi făcut decât dacă noi, cei care ne asociem cu ea, asigurăm garanţia că datoriile pe programul MUDP vor fi plătite la BERD şi sigur dacă această bancă dă avizul pentru ransformarea RAGC în societate comercială. (…) Am găsit în judeţul Mureş o situaţie identică cu cea a noastră, Am găsit aceste căi, le-am studiat, vi le-am prezentat în material.

Esenţa este următoarea: la nivel de municipiu Târgovişte sunt necesare peste 7 milioane de euro pentru reabilitarea reţelelor de canalizare şi staţii de epurare, iar la nivel de judeţ există studii şi proiecte de peste 140 milioane de euro care trebuie accesate prin fonduri structurale şi că aceste proiecte vizează tocmai reabilitarea reţelelor vechi de canalizare(…)

 

Un alt argument este acela că investiţiile care se vor realiza prin operatorul regional, nu pot fi susţinute de cofinanţări decât de către Consiliul judeţean Dâmboviţa. De aceea am şi formulat această asociere şi de dare în concesiune a acttivităţilor consiliului judeţean, care reprezintă celelelate oraşe şi comune din judeţ, care au în activitate reţele de apă, canal şi staţiile de epurare. Şi mai este un lucru la fel de important şi anume că în momentul în care se va realiza acest operator putem dezvolta în orice zonă a judeţului aceste sisteme integrate de apă: sursă, aducţiune, distribuţie, epurare, canalizare. Neavând acest operator, ne va fi imposibil să accesăm fondurile structurale pentru a realize proiecte de mare anvergură în acest domeniu.(…)