02.11.2021

De la 1 ianuarie 2022, în tot județul Dâmbovița se va realiza colectarea selectivă a deșeurilor.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, începând de astăzi, 2 noiembrie 2021, operatorul care a câștigat licitația, respectiv SC Supercom SA, va distribui gospodăriilor din întreg județul 156.227 pubele, 5.241 containere, precum și recipienți metalici și saci rezistenți, în vederea colectării selective a deșeurilor umede și a celor uscate.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan - însoțit de vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, secretarul județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, și administratorul public Cristian Avanu - a fost astăzi în localitatea Aninoasa pentru a participa la demararea acestei activități ce se va desfășura la scară județeană, ocazie cu care a transmis:

 „Mă bucur că ne aflăm la Aninoasa și că putem fi martorii debutului acestui proiect. Putem vedea la fața locului logistica în baza căreia pubelele și containerele necesare în procesul de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor ajunge la utilizatorii persoane fizice și juridice. După cum știți, am făcut eforturi pentru deblocarea acestui proiect mulțumită căruia, de la 1 ianuarie 2022, colectarea selectivă a deșeurilor nu va mai fi doar o țintă pe care o avem în vedere, în acord cu tendințele la nivel mondial, de protejare și îmbunătățire a calității mediului, ci, prin strădania comună a dâmbovițenilor, ea va deveni realitatea de zi cu zi din județul nostru. Ne vom deplasa în următoarea perioadă în orașele și comunele din județ, respectând ordinea alfabetică a localităților.

În luna iulie, am semnat contractul de colectare separată și transportul separat al deșeurilor, pe cel puțin două fracții – umedă și uscată, provenite din locuințe și din activități comerciale, din industrie și din instituții.

Pot să vă mai spun că, săptămâna aceasta, în Dâmbovița, vor ajunge aproape 10.000 de pubele: 2.379 la Aninoasa, 3.300 în comuna Băleni, 1.465 la Bărbulețu și 2.429 la Bezdead.

După cum spuneam, de la 1 ianuarie 2022, deșeurile vor fi colectate selectiv. Trebuie să conștientizăm că un județ curat este o muncă de echipă și trebuie să punem cu toții umărul la acest efort. De la 1 ianuarie, fiecare dâmbovițean va avea posibilitatea să demostreze cât este de responsabil. Fiecare dintre noi avem ocazia să arătăm că ne pasă de locul în care trăim și de ce lăsăm în urma noastră. Pe această cale, adresez o rugăminte tuturor cetățenilor să ne sprijine în efortul comun de colectare selectivă! Este datoria fiecăruia dintre noi să nu transformăm viitorul copiilor noștri într-un coș de gunoi!

Este un pas important spre normalitate. Cei mai mulți dintre noi știm ce se întâmplă atunci când deșeurile pe care le producem în casele noastre nu beneficiază de o colectare selectivă: gropile de gunoi devin neîncăpătoare, o parte din deșeuri ajung în râuri, pârâuri, păduri, pe marginea drumurilor – poluând mediul înconjurător, afectând ecosisteme, declanșând incendii, pânza freatică este grav afectată de infiltrarea în sol a substanțelor periculoase și multe alte situații cu impact major asupra mediului. În plus, întâmpinăm neplăceri, cum ar fi mirosurile generate de deșeurile în descompunere, și favorizăm un mediu care atrage dăunătorii.

Toate acestea pot fi însă eliminate dacă vom înțelege să ne implicăm în acțiunea pe care o demarăm noi astăzi, și anume crearea condițiilor necesare pentru ca, de la 1 ianuarie 2022, acest sistem să funcționeze. Colectarea selectivă a deșeurilor constituie de astăzi un efort colectiv al dâmbovițenilor -  pentru sănătatea noastră, care depinde direct proporțional de sănătatea mediului înconjurător”.

Octavian Burlacu, director SC Supercom SA: „Suntem într-un moment de tranziție al proiectului-pilot „Reabilitarea colectării și transportului deșeurilor menajere și asimilabile”, început în anul 2010, pentru prima dată în România și implementat împreună cu Consiliul Județean Dâmbovița și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubritate Dâmbovița - în slujba cetățenilor și a mediului înconjurător.

Este o nouă etapă în care SC Supercom SA București pregătește infrastructura necesară derulării viitorului contract de concesiune, ce va începe de la 1 ianuarie 2022 și care va continua în următorii 8 ani, realizând investiții proprii ce însumează aproximativ 20 milioane Euro, concretizate în utilaje, echipamente și recipienți (pentru colectarea atât a deșeurilor menajere, cât și a celor reciclabile) de ultimă generație, pentru realizarea de servicii la standarde europene.

Considerăm că, împreună cu autoritățile publice locale și cetățenii județului Dâmbovița, putem crește gradul de colectare selectivă a deșeurilor generate, aceasta contribuind la crearea unui climat propriu, în care copiii noștri și generațiile următoare să crească sănătos.

Mulțumim pentru implicare domnului președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, domnilor și doamnelor primari de municipii, orașe și comune, A.D.I. Dâmbovița și nu în ultimul rând cetățenilor acestui județ, ținând cont că numai împreună vom aduce Dâmbovița acolo unde îi este locul, și anume în topul celor mai curate județe din țara noastră, cu un mediu înconjurător sănătos”. 

Radu Chircă, director tehnic SC Supercom SA București: „Ne aflăm într-un moment în care încep să se vadă roadele celor asumate prin procedura de licitație. Începând de azi, încep dotările pentru populația județului Dâmbovița, urmate de conștientizarea populației, iar noi, ca și companie, vom face tot ce ne-am asumat, în termenul agreat. E un nou început, de fapt o continuare a contractului. În această perioadă vor apărea și niște lucruri noi în sistemul de colectare, implementare a colectării pe fluxuri, un nou mod de gestionare a deșeurilor, și ținta și scopul acestor investiți este colectarea unei fracții reciclabile cât mai mare, pentru reducerea cantităților depozitate în conformitate cu legislația. Colectarea se va face pe fluxuri, fiecare pubelă va fi cipată, iar mașinile vor fi dotate cu sistem de cântărire. În permanență autoritatea va ști nivelul de producere pentru fiecare gospodărie și pentru fiecare UAT. Avem un soft dezvoltat pentru fiecare UAT, în care în permanență se va putea contoriza cantitatea generată, cantitatea depusă la depozitul autorizat, cantitatea reciclată, până la sfârșirea responsabilităților pe care le are un operator de colectare.

Primarul comunei Aninoasa, Vlăduț Niculae: Astăzi ar trebui să înțelegem cu toții faptul că realizarea colectării selective nu mai este un exercițiu de retorică, ci este o necesitate pe care nu o putem combate cu niciun argument. Sunt convins că a contat pentru alegerea locației de astăzi și poziția în alfabet pe care noi o avem, comuna Aninoasa, dar tot în aceeași mare măsură sunt convins că nu este întâmplător, pentru că simt că astăzi se pune cu adevărat o primă cărămidă pe fundația acestui mare proiect pe care ar trebui să ni-l asumăm cu toții (...). Trebuie să ne păstrăm comunele curate, trebuie să ne păstrăm orașele curate, așa cum trebuie să ne păstrăm și propriile locuințe, de asemenea, curate. Este un drum lung, pe care îl vom parcurge contribuind cu toții la acest demers. Mult succes!”

Prin semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Dâmbovița, în baza criteriului de selecție, și anume raportul calitate-preț, se realizează unul dintre cei mai importanți pași spre un județ curat. Obiectul contractului îl reprezintă colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și similare, pe cel puțin două fracții, umedă și uscată, provenite din locuințe și din activități comerciale, industriale și ale instituțiilor.

Recipienții ce vor fi distribuiți de operator vor fi adaptați pe tipuri de deșeuri, și anume: deșeuri menajere în amestec, deșeuri menajere reciclabile, deșeuri reziduale și reciclabile similare, deșeuri periculoase, deșeuri voluminoase și deșeuri provenite din construcții, demolări și amenajări.

Durata contractului încheiat cu SC Supercom SA este de 8 ani și are o valoare de 297.016.750,48 lei, fără TVA.

                Operatorul va utiliza peste 120 de utilaje pentru asigurarea colectării selective a deșeurilor și transportul separat al acestora, dotate cu sisteme de monitorizare și cântărire.

Colectarea selectivă impune ca punctele de precolectare din mediul urban și rural și zonele de blocuri să fie dotate cu recipienți pe culori: galben, pentru colectarea deșeurilor de plastic și metal, și albastru, pentru deșeurile de hârtie și carton. Sticla se va precolecta în recipienți de tip clopot. În eurocontainerele negre se vor depozita deșeurile menajere, fracția umedă.

Pentru zona de case, atât în mediul urban cât și în cel rural, fiecare gospodărie va primi o pubelă de 120 l pentru deșeurile din plastic/metal și câte un sac de 120 l pentru hârtie și carton. În pubelele negre, se vor colecta deșeurile menajere.

Deșeurile reciclabile, astfel depozitate, vor fi preluate de către operator, individual,  în baza sistemului  „din poartă în poartă”, cu o frecvență de colectare de două ori pe lună. Celelalte deșeuri vor fi ridicate din zona de blocuri din mediul urban zilnic, iar în mediul rural, o dată pe săptămână. Pe de altă parte, instituțiilor și agenților economici le revine obligația colectării deșeurilor similare celor menajere pe 5 fracții: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, deșeuri voluminoase, deșeuri în amestec.

De asemenea, deșeurile voluminoase și cele provenite din construcții și amenajări sau demolări, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi preluate la o simplă solicitare adresată operatorului și transportate la rampele conforme, evitând astfel apariția depozitelor spontante, necontrolate cu efecte poluatoare.

S.C. Supercom S.A. va amenaja și autoriza minim două centre de stocare temporară pentru gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv deșeuri menajere periculoase, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții și demolări, cu asigurarea infrastructurii necesare pentru aceste centre.

În prezent, Consiliul Județean Dâmbovița manageriază proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire”, în vederea realizării infrastructurii necesare unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița. Prin implementarea acestui proiect se vor realiza: o instalație de tratare mecanică biologică (TMB), cu biodigestare anaerobă; trei centre de stocare temporară, cu fluxuri speciale de deșeuri; o stație de transfer; o stație de sortare; investiții în echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere, un parc ecologic.

Județul Dâmbovița este primul județ din România care a beneficiat de fonduri de preaderare, prin Măsura ISPA „Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.

Compartimentul Imagine, Relații Externe - Consiliul Județean Dâmbovița