02.07.2021

         Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și similare, pe cel puțin două fracții – umedă și uscată, provenite din locuințe și din activități comerciale, din industrie și din instituții sunt obiectivele contractului de delegare, prin concesionare, a activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Dâmbovița, semnat astăzi, 2 iulie 2021, la Centrul Internațional de Conferințe al Universității Valahia. Părțile contractante sunt Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” și SC Supercom SA, operator a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, în urma derulării procedurii de achiziție publică.

         La acest eveniment au participat: președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, secretarul general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, administratorul public al județului, Cristian Avanu, Ilie Ciuclea, președintele SC Supercom SA, Marius Bubu, director SC Supercom SA, consilieri județeni, numeroși primari.

         Contractul are o durată de 8 ani și o valoare de 297.016.750,48 lei, fără TVA, pentru întreaga perioadă de operare, conform ofertei financiare depusă de către SC Supercom SA. Este un proiect major de gestionare a deșeurilor, derulat la nivelul județului Dâmbovița, care va stimula îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților, promovarea calității și eficienței serviciului, dezvoltarea durabilă a acestuia, gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență și, nu în ultimul rând, protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației.

         Operatorul va utiliza peste 120 de utilaje pentru asigurarea colectării selective a deșeurilor și transportul separat al acestora, dotate cu sisteme de monitorizare și cântărire și va asigura echipamente specifice serviciului, precum 156.227 pubele, 5241 containere, recipienți metalici, saci rezistenți.

         Colectarea selectivă impune ca punctele de precolectare din mediul urban și rural, zona de blocuri, să fie dotate cu recipienți de 1,1 m³, pe culori, galben pentru colectarea deșeurilor de plastic și metal și albastru pentru deșeurile de hârtie. Sticla se va precolecta în recipienți de tip igloo (clopot), prin aport voluntar.

         În eurocontainerele negre, se vor depozita deșeurile menajere, fracția umedă.

         Pentru zona de case, atât în mediul urban cât și în cel rural, fiecare gospodărie va primi o pubelă de 120 l pentru deșeurile din plastic/metal și câte un sac de 120 l pentru hârtie/carton. În pubelele negre, se vor colecta deșeurile menajere.

         Deșeurile reciclabile, astfel depozitate, vor fi preluate de către operator, individual, din ”poartă în poartă”, cu o frecvență de colectare de două ori pe lună.

Restul deșeurilor vor fi ridicate în zona de blocuri, mediul urban, zilnic, iar în mediul rural, o dată pe săptămână.

         Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a evidențiat rolul pe care îl vor avea dâmbovițenii pentru îndeplinirea condițiilor de colectare mai sus-menționate:

„Pe această cale, adresez o rugăminte tuturor cetățenilor să ne sprijine în efortul comun de atingere a țintelor de reciclare, care nu pot fi îndeplinite decât printr-o colectare selectivă la sursă. Aceasta presupune să depozităm deșeurile pe fracții distincte, conform destinației recipienților, nu în amestec.

         Instituțiilor și agenților economici le revine obigația colectării deșeurilor similare celor menajere pe 5 fracții, după cum urmează: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, deșeuri voluminoase, deșeuri în amestec.

         De asemenea, deșeurile voluminoase și cele provenite din construcții și amenajări (demolări), precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice, pot fi preluate la o simplă solicitare adresată operatorului și transportate la rampele conforme, evitând astfel apariția depozitelor spontante, necontrolate cu efecte poluatoare.”

         SC Supercom SA va amenaja și autoriza minim două centre de stocare temporară pentru gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv deșeuri menajere periculoase, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții și demolări, cu asigurarea infrastructurii necesare pentru aceste centre.

Demonstrăm de peste 15 ani că serviciile performante oferite de Supercom sunt apreciate. Am dezvoltat un parteneriat bazat pe încredere și profesionalism cu Consiliul Județean Dâmbovița pentru a oferi cetățenilor servicii de salubritate la cele mai înalte standarde europene. Faptul că astăzi am semnat un nou contract în urma câștigării licitației publice ne arată că avem încrederea nu doar a administrației, dar și a cetățenilor. Suntem unul dintre cei mai mari operatori din România și investim constant în echipamente și utilaje noi, asigurăm servicii performante și propunem servicii noi. În Dâmbovița, din 2022 vom începe colectarea și transportul deșeurilor selective.”, a declarat Ilie Ionel Ciuclea, Președinte al S.C. Supercom S.A.

         În perioada de mobilizare, operatorul va procura utilajele și echipamentele și, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, va derula o campanie de conștientizare și informare a cetățenilor, asigurând în acest fel implementarea tuturor cerințelor legale privitoare la gestionarea deșeurilor.

         În cadrul acestui eveniment, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a adăugat că pentru realizarea infrastructurii necesare unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița, se află în derulare proiectul „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire”, manageriat de Consiliul Județean Dâmbovița și care aduce multiple beneficii: „Prin proiect  se vor realiza obiective importante precum: instalație de tratare mecanică biologică (TMB), cu biodigestare anaerobă; trei centre de stocare temporară fluxuri speciale de deșeuri; stație de transfer; stație de sortare; investiții în echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere; parc ecologic. Sperăm ca noile prevederi contractuale să răspundă așteptărilor beneficiarilor direcți și indirecți ai serviciului – cetățeni, instituții, agenți economici, cu implicarea tuturor factorilor, a autorităților locale, cărora, pe această cale, le mulțumesc pentru eforturile de a asigura condițiile realizării scopului Asociației”.

         Județul Dâmbovița este primul județ din România care a beneficiat de fonduri europene pentru implementarea Măsurii „Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, prin Programul ISPA.