08.10.2010

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL RESURSE UMANE,
EVIDENŢA FUNCŢIILOR
PUBLICE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

Nr. 10205/20.08.2010

R A P O R T

privind luarea unor măsuri în vederea încredinţării managementului

Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa

 

 

 Conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, în vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

 Conform art. 6 din Ordonanţa menţionată, pregătirea concursului de proiecte de management de către autoritate constă în:

a) elaborarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective;

b) desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor.

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009, a fost aprobat Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, modelul-cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelul-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură.

 Prin prezentul proiect de hotărâre propunem aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, conform anexei 1, aprobarea Caietului de obiective necesar organizării concursului în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, conform anexei 2 şi desemnarea persoanelor din care vor fi selectaţi membri comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, conform anexei 3.

ŞEF BIROU,

Ec. Stan Manuela