13.02.2016

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatul obţinut de candidată la PROBA SCRISA a concursului pentru ocuparea funcţiei de contabil la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară CIVITAS Târgovişte, organizat în data de 11 februarie 2016 Ia sediul Consiliului Judeţean Dâmbovita

vizualizare rezultate (format pdf)