16.09.2017

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi Ia PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 14 septembrie 2017

Vizualizare document (format pdf)