20.04.2006

Centrul de servicii comunitare Sf. Andrei Gura Ocnitei
Phare/2003/005-551.01.04.01 – DB - 56


ANUNT


Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Dambovita reorganizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 1 psiholog, 1 asistent social, in cadrul Proiectului Phare/2003/005-551.01.04.01 – DB - 56, Centrul de Servicii Comunitare Sf. Andrei, din Gura Ocnitei. Concursul va avea loc in data de 27 aprilie 2006, la ora 09.00, proba scrisa si 27 aprilie 2006, ora 14.00, interviul, la sediul din Targoviste, str. I.C.Vissarion, nr.1.

Cerintele posturilor:
- evaluarea beneficiarilor de servicii sociale (persoane adulte cu handicap);
- consilierea beneficiarilor de servicii sociale;
Locatia posturilor – Gura Ocnitei.

Conditii de participare:
- studii superioare de specialitate absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- aptitudini de comunicare şi relationare;
- capacitate de lucru in echipa;
- disponibilitate de a face deplasari in teren ;
- cunostinte operare PC (Word, Excel).

In vederea inscrierii si participarii la concurs, candidatii vor depune la sediul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Dambovita (Biroul Strategii, proiecte, programe) pana la data de 21.04.2006 un dosar cu urmatoarele documente :
- cerere de inscriere;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- fisa medicala (de la medicul de familie) din care sa rezulte ca este apt pentru postul pentru care candideaza;
- carnet de muncă (copie) - daca este cazul;
- copii dupa actele de stare civila (buletin de identitate/ carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
- diploma de studii in original si copie legalizata;
- date de contact personale ( telefon, adresa, e-mail ).

Metodologie de concurs
Concursul presupune proba scrisa si interviu.
Bibliografia de concurs si detalii pot fi obtinute de la sediul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Dambovita, biroul Strategii, programe, proiecte.


DIRECTOR EXECUTIV,
as. soc. CIPRIAN BUHUSI