11.02.2006

Centrul de servicii comunitare Sf. Andrei Gura Ocnitei
Phare/2003/005-551.01.04.01 – DB - 56ANUNT


Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Dambovita organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 1 psiholog, 3 asistenti sociali, in cadrul Proiectului Phare/2003/005-551.01.04.01 – DB - 56, Centrul de Servicii Comunitare Sf. Andrei, din Gura Ocnitei. Concursul va avea loc in data de 22 februarie 2006, la ora 9:00, proba scrisa si 23 februarie 2006, ora 12:00, interviul, la sediul din Targoviste, str. I.C.Vissarion, nr.1.

Cerintele posturilor:
- evaluarea beneficiarilor de servicii sociale (persoane adulte cu handicap);
- consilierea beneficiarilor de servicii sociale;
Locatia posturilor – Gura Ocnitei.

Conditii de participare:
- studii superioare de specialitate absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- aptitudini de comunicare şi relationare;
- capacitate de lucru in echipa;
- disponibilitate de a face deplasari in teren ;
- cunostinte operare PC (Word, Excel).

In vederea inscrierii si participarii la concurs, candidatii vor depune la sediul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Dambovita (Biroul Strategii, proiecte, programe, camera 21) pana la data de 15.02.2006 un dosar cu urmatoarele documente :
- cerere de inscriere;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- fisa medicala (de la medicul de familie) din care sa rezulte ca este apt pentru postul pentru care candideaza;
- carnet de muncă (copie) - daca este cazul;
- copii dupa actele de stare civila (buletin de identitate/ carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
- diploma de studii in original si copie legalizata;
- date de contact personale ( telefon, adresa, e-mail ).

Metodologie de concurs
Concursul presupune proba scrisa si interviu.
Bibliografia de concurs si detalii pot fi obtinute de la sediul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Dambovita, camera 21.
 


DIRECTOR EXECUTIV,

as. soc. CIPRIAN BUHUSI

 

Proiectul Phare 55 DB


ANUNŢ


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa organizează in la sediul din strada I.C.Vissarion, nr.1, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
1 psiholog, 3 asistenţi sociali, în cadrul Proiectului Phare 55DB - Centrul de Servicii Comunitare Floarea Speranţei Pucioasa. Concursul va avea loc in zilele de 22.02.2006,
ora 9:00 – proba scrisă şi 23.02.2006 – ora 9:00 interviul.
Condiţii de participare la concurs pentru posturile de psiholog şi de asistenţi sociali:
- studii superioare de specialitate absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
- aptitudini de comunicare şi relaţionare ;
- capacitate de lucru in echipă ;
- disponibilitate de a face deplasări în teren ;
- cunoştinţe operare PC ( Word, Excel ) ;
In vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa ( Biroul Proiecte, Programe, camera 21) până la data de 15.02.2006 un dosar cu următoarele documente :
- cerere de înscriere;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- fişă medicală ( medicul de familie) din care să rezulte că este apt pentru postul pentru care candidează;
- carnet de muncă (xerocopie) - dacă este cazul;
- copii după actele de stare civilă ( buletin de identitate / carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
- diploma de studii in original şi copie legalizată;
- date de contact personale ( telefon, adresa, e-mail ).
Cerinţele posturilor
- norma întreagă ;
- locaţia posturilor – Pucioasa;
- Activităţi principale : - Evaluarea beneficiarilor de servicii sociale ( persoane cu handicap);
- Consilierea beneficiarilor de servicii sociale.
Metodologie de concurs
Concursul presupune probă scrisă şi interviu.
Bibliografia de concurs, şi detalii pot fi obţinute de la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa, camera 21


Director Executiv,

as.soc. Ciprian Buhuşi