10.12.2012

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

Instituția Arhitectului Șef

Lista avizelor emise pentru documentațiile analizate în ședința C.T.A.T.U. din 29.11.2012

Nr. crt.

Nr. aviz

Denumire documentație

Piese scrise

Piese desenate

Beneficiar

Proiectant

Avize de oportunitate în vederea inițierii P.U.Z.

1.  

58/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 5.000MP(T-15, P-230/1/20) PENTRU PRODUCȚIE AGRICOLĂ(microfermă ovine-caprine) – COMUNA COMIȘANI, SATUL COMIȘANI

 

Planuri incadrare si propuneri

BADEA V. ION COMIȘANI

S.C. THE-GRUP S.R.L. TÂRGOVIȘTE

2.  

59/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 480.000MP(T-23, P-263/33) PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE - COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, SATUL GULIA

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. CO GER CONSTRUCȚII S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. EXPERT S.R.L. TÂRGOVIȘTE

3.  

60/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 158.006MP(T-44, P-243/2 si T-45, P-243/3) PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, SATUL MĂRUNȚIȘU

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. AGRO ENERGO STATE S.R.L. TITU

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. arhitect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE

4.  

61/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 187.312MP PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, SATUL MĂRUNȚIȘU

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. LAND STATE 09 S.R.L. TITU

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. arhitect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE

5.  

62/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 268.000MP PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, SATUL MĂRUNȚIȘU

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. ENERGY SOLAR LAND STATE S.R.L. TITU

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. arhitect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE

6.  

63/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 120.000MP(T-23/1, P-269/29 și T-23, P-269/13/2) PENTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA ULMI, SATUL DUMBRAVA

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SOLAR PARK S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. PROIECT HABITAT S.R.L PUCIOASA

7.  

64/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 1.192.910MP PENTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA ULMI, SATUL ULMI

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SOL ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. PROIECT HABITAT S.R.L PUCIOASA

8.  

65/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 60.000MP(T-40/1, P-749) PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA BUCȘANI, SATUL RACOVIȚA

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. CONVERTECO ENERGY S.R.L. TÂRGOVIȘTE

S.C. ARCHITECTURE S.A. TÂRGOVIȘTE

9.  

66/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 60.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA BĂLENI, SATUL BALENI-ROMÂNI

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C.ECOTER TERMINAL S.R.L. TÂRGOVIȚTE

S.C. ARCHITECTURE S.A. TÂRGOVIȘTE

10.  

67/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 60.000M PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 2,5MW - COMUNA NUCET, SATUL NUCET

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. F.R.A.N. ENERGY INVESTMENT S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

11.  

68/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ PENTRU SUPRAFAȚA DE 6.990,76MP DIN CARE INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 3.100MP ÎN VEDEREA EDIFICĂRII DE CONSTRUCȚII CIVILE SI AGRO –INDUSTRIALE - COMUNA CONȚEȘTI, SATUL CONȚEȘTI

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. GLOBAL TEHNICAL SYSTEMS S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

12.  

69/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 15.000MP PENTRU REALIZARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ CONECTATĂ LA REȚEAUA PUBLICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE CA SURSĂ ENERGETICĂ - COMUNA OCNIȚA, SATUL OCNIȚA

 

Planuri incadrare si propuneri

PRIMĂRIA COMUNEI OCNIȚA

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

13.  

70/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 90.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA ULMI, SATUL DUMBRAVA, NR. CADASTRAL 71059

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. STANIL PHOTOVOLTAIC S.R.L. TÂRGOVIȘTE

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

14.  

71/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 100.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA ULMI, SATUL DUMBRAVA, NR. CADASTRAL 70464

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. STANIL PHOTOVOLTAIC S.R.L. TÂRGOVIȘTE

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

15.  

72/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 87.667MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA MĂTĂSARU, SATUL MĂTĂSARU

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. F.R.A.N. ENERGY RENEWABLE S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

16.  

73/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 61.100MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA PERȘINARI

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. F.R.A.N. ENERGY POWER S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

17.  

74/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 60.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA FINTA

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. F.R.A.N. ENERGY EARTH S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

18.  

75/29.11.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 16.912MP(T-31, P-867/33, 867/36, 867/37, 867/38) PENTRU CONSTRUIRE INSTALȚIE PENTRU VALORIFICAREA ENERGETICĂ A BIOMASEI PROVENITĂ DIN DEȘEURI MUNICIPALE SI INDUSTRIALE CU O CAPACITATE DE 9,3 MW SI REALIZARE RACORD ELECTRIC LA S.E.N. PRIN L.E.A./L.E.S., REALIZARE DRUMURI ACCES, ORGANIZARE DE ȘANTIER – COMUNA ANINOASA, SATUL ANINOASA

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. EUROGAS GREEN ENERGY S.R.L. cu sediul în orașul FIENI, str. Invățător Constantin Florescu, nr. 5

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

Avize tehnice  arhitect șef pentru P.U.G.

    1.  

2/29.11.2012

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL PENTRU SATELE COMUNEI ULIEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

R.L.U.

Planse U.T.R.

PRIMARIA COMUNEI ULIEȘTI, LUDETUL DÂMBOVIȚA

S.C. URBANPRO S.R.L. TÂRGOVIȘTE

Avize tehnice  arhitect șef P.U.Z. și P.U.D,

1.  

76/29.11.2012

PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 57.804MP(T-44, P-254/3/17) – ANSAMBLU REZIDENȚIAL BUTIMANU – COMUNA BUTIMANU, SATUL UNGURENI

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. RGD PROPERTY .R.L.

S.C. MC&MC ARHITECTURAL S.R.L. BUCUREȘTI

2.  

77/29.11.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 2.861MP(T-26, P-286/17) PENTRU PARCELARE LOCUINȚE - COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, SATUL GULIA

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

STOICA DUMITRA - TĂRTĂȘEȘTI

S.C. ARCHITECTURE S.A. TÂRGOVIȘTE

3.  

78/29.11.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 44.000MP (T-12, P-100/2/19-26) PENTRU AMPLASARE  CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA ODOBEȘTI, SATUL CROVU

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. ECO GREEN CONCEPT S.R.L. CONSTANTA

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. architect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE

4.  

79/29.11.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 54.800(T- 12, P-100/2/1,13,15,16,17)MP PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA ODOBEȘTI, SATUL CROVU

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C PHOTOVOLTAIC POWER S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. architect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE

5.  

80/29.11.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 59.715MP(T-47/11, P-10/2) PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - ORAȘUL RĂCARI

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. GLOBNET-YU S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. architect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE

6.  

81/29.11.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 50.600MP(T-30//4, P-87,88,89) PENTRU AMPLASARE  CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ – ORAȘUL RĂCĂRI

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. PHOTOVOLTAIC ENERGY PROJECT S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. architect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE

7.  

82/29.11.2012

PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 23.000MP(T-22, P-389/10) PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC – COMUNA VIȘINA

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. SOLAR UNIQUE ENERGY PARTENERS S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

8.  

83/29.11.2012

PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 25.000MP(T-21, P-374/32) PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC – COMUNA VIȘINA

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. SOLAR PARTENERS S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

9.  

84/29.11.2012

PUZ – SUPRAFAȚĂ TOTALĂ STUDIATĂ S  = 56.553MP(T-28, P-442) DIN CARE INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN S= 35.249MP PENTRU CONSTRUIRE FERMĂ CREȘTERE VACI DE LAPTE ȘI  SECȚIE PROCESARE LAPTE – COMUNA NUCET, SATUL NUCET

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. BEST TEAM CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

10.  

85/29.11.2012

PUZ – SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA PENTRU SUPRAFAȚA DE 137.873MP(T-22, P-219/5,6,7,8,8/1,10/1, 10/2, 218/12) PENTRU CONSTRUIREA UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE – COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, SATUL GULIA

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. MIKA INVESTMENT IMOB S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

11.  

86/29.11.2012

PUZ PE SUPRAFAȚA DE 38.630MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE - COMUNA COSTEȘTII DIN VALE

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. COMAG ELETTRICA S.R.L.

S.C. ARCHITECTURE S.A. TÂRGOVIȘTE

12.  

87/29.11.2012

PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 16.912MP(T-31, P-867/33, 867/36, 867/37, 867/38) PENTRU CONSTRUIRE INSTALȚIE PENTRU VALORIFICAREA ENERGETICĂ A BIOMASEI PROVENITĂ DIN DEȘEURI MUNICIPALE SI INDUSTRIALE CU O CAPACITATE DE 9,3 MW SI REALIZARE RACORD ELECTRIC LA S.E.N. PRIN L.E.A./L.E.S., REALIZARE DRUMURI ACCES, ORGANIZARE DE ȘANTIER –COMUNA ANINOASA, SATUL ANINOASA

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementări

S.C. EUROGAS GREEN ENERGY S.R.L. cu sediul în orașul FIENI, str. Invățător Constantin Florescu, nr. 5 

INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE