07.01.2013

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

Instituția Arhitectului Șef

 

Lista avizelor emise pentru documentațiile analizate în ședința C.T.A.T.U. din 20.12.2012

Nr. crt.

Nr. aviz

Denumire documentație

Piese scrise

Piese desenate

Beneficiar

Proiectant

 

Avize de oportunitate în vederea inițierii P.U.Z.

     1.           

76/20.12.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 137.007MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA DOICEȘTI

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SOLIUS DOICEȘTI S.R.L. – COMUNA OCNIȚA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

 

     2.           

77/20.12.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 76.500MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA COMIȘANI, SATUL COMIȘANI

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. FV 1 SOLAR S.R.L. - BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

 

     3.           

78/20.12.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 83.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA COMIȘANI, SATUL LAZURI

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. F.R.A.N. ENERGY REAL ESTATE S.R.L. - BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE

 

     4.           

79/20.12.2012

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 20.000MP PENTRU CONSTRUIRE ATELIER AUTO, DEZMEMBRĂRI AUTO, SEDIU BIROURI, LOCUINȚĂ ȘI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII – COMUNA CONȚEȘTI, SATUL MERENI

 

Planuri incadrare si propuneri

MOȚOI OCTAVIAN

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

 

Avize tehnice  arhitect șef pentru P.U.G.

    1.  

3/20.12.2012

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPULUI MORENI JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

R.L.U.

Planse U.T.R.

PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI,, JUDETUL DÂMBOVIȚA

S.C. BLOM ROMÂNIA  S.R.L. TÂRGOVIȘTE

Avize tehnice  arhitect șef P.U.Z. și P.U.D,

     1.           

88/20.12.2012

PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 120.000MP(T-23/1, P-269/29 și T-23, P-269/13/2) PENTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA ULMI, SATUL DUMBRAVA

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SOLAR PARK S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. PROIECT HABITAT S.R.L PUCIOASA

     2.           

89/20.12.2012

PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 1.192.910MP PENTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA ULMI, SATUL ULMI

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SOL ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. PROIECT HABITAT S.R.L PUCIOASA

     3.           

90/20.12.2012

PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 60.000MP(T-40/1, P-749) PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA BUCȘANI, SATUL RACOVIȚA

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. CONVERTECO ENERGY S.R.L. TÂRGOVIȘTE

S.C. ARCHITECTURE S.A. TÂRGOVIȘTE

     4.           

91/20.12.2012

PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 60.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA BĂLENI, SATUL BALENI-ROMÂNI

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C.ECOTER TERMINAL S.R.L. TÂRGOVIȚTE

S.C. ARCHITECTURE S.A. TÂRGOVIȘTE

     5.           

92/20.12.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 480.000MP(T-23, P-263/33) PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE - COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, SATUL GULIA

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. CO GER CONSTRUCȚII S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. EXPERT S.R.L. TÂRGOVIȘTE

     6.           

93/20.12.2012

PUZ PENTRU SUPRAFAȚA DE 95.055,27MP DIN CARE INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPAFEȚEI DE 60.000M PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 2,5MW - COMUNA NUCET, SATUL NUCET

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. F.R.A.N. ENERGY INVESTMENT S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

     7.           

94/20.12.2012

PUZ PENTRU SUPRAFAȚA DE 6.990,76MP DIN CARE INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 3.100MP ÎN VEDEREA EDIFICĂRII DE CONSTRUCȚII CIVILE SI AGRO –INDUSTRIALE - COMUNA CONȚEȘTI, SATUL CONȚEȘTI

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. GLOBAL TEHNICAL SYSTEMS S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

     8.           

95/20.12.2012

PUZ PENTRU SUPRAFAȚA DE 16.452,91MP DIN CARE INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 15.000MP PENTRU REALIZARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ CONECTATĂ LA REȚEAUA PUBLICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE CA SURSĂ ENERGETICĂ - COMUNA OCNIȚA, SATUL OCNIȚA

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

PRIMĂRIA COMUNEI OCNIȚA

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

     9.           

96/20.12.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 90.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA ULMI, SATUL DUMBRAVA, NR. CADASTRAL 71059

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. STANIL PHOTOVOLTAIC S.R.L. TÂRGOVIȘTE

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

    10.         

97//20.12.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 100.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA ULMI, SATUL DUMBRAVA, NR. CADASTRAL 70464

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. STANIL PHOTOVOLTAIC S.R.L. TÂRGOVIȘTE

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

    11.         

98//20.12.2012

PUZ - SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU SUPRAFAȚA DE 241.607MP(T-105, P-2/2 și 2/3) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE - COMUNA CREVEDIA, SATUL SAMURCAȘI

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. PLUSFINANCE ESTATE 1 S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. URBANPRO S.R.L. TÂRGOVIȘTE

    12.         

99//20.12.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 5.000MP(T-15, P-230/1/20) PENTRU PRODUCȚIE AGRICOLĂ (microfermă ovine-caprine) – COMUNA COMIȘANI, SATUL COMIȘANI

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

BADEA V. ION - COMIȘANI

S.C. TEH-GRUP S.R.L. TÂRGOVIȘTE

    13.         

100//20.12.2012

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 87.667MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA MĂTĂSARU, SATUL MĂTĂSARU

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. F.R.A.N. ENERGY RENEWABLE S.R.L. BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE