05.02.2024

ETAPA DE DOCUMENTARE PRIVIND ELABORAREA
“PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND”


Argumentare
Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa

anunţă etapa de documentare – studii necesare elaborării documentației urbanistice „Plan Urbanistic
Zonal – Zonă servicii B-dul Regele Ferdinand”
.
.

INIȚIATOR: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ PROPUNERI ŞI OBSERVAŢII

pentru etapa de documentare - studii necesare elaborării „Plan Urbanistic Zonal – Zonă servicii B-dul
Regele Ferdinand”
, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte,
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, între orele 9
00-1500, în termen de 10 zile, respectiv de la data
06.02.2024, până la data 15.02.2024.
Studiile de fundamentare care pot fi studiate: Ridicare topografică vizată O.C.P.I; Studiu geotehnic verificat
Af; Studiu de fundamentare circulație; Studiu echipare edilitară; Studiu amenajare peisagistică.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa -
Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, este ing. Livia Marinescu, telefon: 0245.207.685,
fax: 0245.207.658, e- mail: directia.urbanism@cjd.ro
Răspunsul la propunerile şi observaţiile transmise, va fi redactat pe suport de hârtie şi va fi postat pe pagina
web a Consiliului Judeţean Dâmboviţa (www.cjd.ro/urbanism), în perioada 16.02.024 – 21.02.2024.
Etapele următoare preconizate, inclusiv cele de informare şi consultare a publicului se vor face în
conformitate cu prevederile legale.