21.09.2023

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu de către A.P.M. Dâmbovița pentru proiectulSistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Dâmboviţa – Obiectiv - Instalație de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga,propus a fi amplasat în comuna Șotânga, sat Șotânga, județul Dâmbovița.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, Județul Dâmbovița, în zilele de luni - joi, între orele 9 - 14, vineri între orele 9 - 12, precum și pe site-ul A.P.M. Dâmbovița http://www.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul acordului de mediu în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.