DIRECŢII, SERVICII ŞI COMPARTIMENTE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET - DIRECTOR EXECUTIV: IGESCU CARMEN EMILIA

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE - ŞEF SERVICIU: STAN SORIN DRAGOȘ

SERVICIUL BUGET - ŞEF SERVICIU:

COMPARTMENTUL IMPOZITE, TAXE ŞI CREANŢE BUGETARE

 

DIRECŢIA PROGRAME EUROPENE - DIRECTOR EXECUTIV: GILIA VALERIU FLORIN

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ

ŞEF SERVICIU -

SERVICIUL PREGATIRE SI MONITORIZARE PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ

ŞEF SERVICIU: BREAZU MĂDĂLINA

 

DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE - DIRECTOR EXECUTIV: RADU SORIN ADRIAN

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE DE LUCRARI ŞI SERVICII

ŞEF SERVICIU: LENKIEWICZ GEORGIANA

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE COMPARTIMENTUL CENTRALIZARE ŞI MONITORIZARE CONTRACTE

 

DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ - DIRECTOR GENERAL: DINU VASILE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: CIRSTOIU JEAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: NIŢESCU ELENA

SERVICIUL DRUMURI SI PODURI

ŞEF SERVICIU: PĂDURARU SILVIU IONUŢ

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASOCIERI

COMPARTIMENTUL LUCRARI ŞI SERVICII

COMPARTIMENTUL PROIECTARE ŞI AVIZARE DOCUMENTAŢII

COMPARTIMENTUL PROGRAMARE ŞI CONTRACTARE INVESTIŢII COMPARTIMENTUL MONITORIZARE INVESTIŢII

COMPARTIMENTUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

SERVICIUL UTILITĂŢI PUBLICE - ŞEF SERVICIU: TUDORACHE GEORGE DANIEL

COMPARTIMENT MONITORIZARE ŞI STATISTICĂ

COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI COORDONARE AUTORITĂŢI PUBLICE

 

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI - ARHITECT ŞEF: BÂTE TEODOR - MIHAI

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI - ŞEF SERVICIU: TONEA OVIDIU

COMPARTIMENTUL CADASTRU ŞI GESTIUNEA LOCALITĂŢILOR

COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII, AVIZE, SESIZĂRI, CONTROL, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR

 

DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - DIRECTOR EXECUTIV: DUMITRU ROXANA

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, COORDONARE AUTORITĂŢI LOCALE, EXECUTĂRI SILITE

ŞEF SERVICIU: STAN ALICE MARIA

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

ŞEF SERVICIU: COMAN CONSTANŢA RALUCA

 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI, COORDONARE INSTITUŢII PUBLICE, SOCIETĂŢI COMERCIALE - DIRECTOR EXECUTIV: STOICA DORINA

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI JUDEŢULUI, ADMINISTRATIV, SSM ŞI SU COMPARTIMENTUL COORDONARE INSTITUŢII PUBLICE, SOCIETĂŢI COMERCIALE

COMPARTIMENTUL SPORT, TURISM, TINERET, ASOCIAŢII, FUNDAŢII, ORDINE PUBLICĂ

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN - COORDONATOR - POPESCU FLORINELA

 

BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE - ŞEF BIROU: STAN MANUELA DORALINA

COMPARTIMENT CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 

BIROUL COMUNICARE, RELAŢII EXTERNE - ŞEF BIROU: IVANOV OANA CĂTĂLINA

 

BIROUL INFORMATICA – ŞEF BIROU: NICOLAE GABRIEL

 

CABINET PREŞEDINTE

EXPERT -

EXPERT –