22.05.2019
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 25 iunie 2019, Ia sediul său, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

1) Consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică.Vizualizare anunț (format pdf)Vizualizare

Vezi mai mult
20.05.2019
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa 1

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent Ia Compartimentul administrarea patrimoniului judeţului, administrativ, SSM şi SU din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizat în perioada 14 mai - 17 mai 2019, Ia sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
17.05.2019
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA INTERVIU a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA INTERVIU a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul administrarea patrimoniului judeţului, administrativ, SSM şi SU din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 17 mai 2019, la sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
17.05.2019
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 20 iunie 2019, la sediul său, concurs de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 20 iunie 2019, la sediul său, concurs de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. respectiv din cadrul Direcţiei programe europene. Direcţiei achiziţii publice, Direcţiei generale de infrastructură locală. Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică şi Biroului comunicare, relaţii externe. Vizualizare anunt (format pdf)Bibliografie pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului pregătire şi monitorizare proiecte cu finanţare

Vezi mai mult
15.05.2019
CENTRALIZATORUL NOMINALprivind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA SCRISĂ a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante

CENTRALIZATORUL NOMINALprivind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA SCRISĂ a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul administrarea patrimoniului judeţului, administrativ, SSM şi SU din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 14 mai 2019, la sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
09.05.2019
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul administrarea patrimoniului judeţului, administrativ, SSM şi SU din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizat în data 14 mai 2019 Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
12.04.2019
Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 14 mai 2019, la sediul său, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 14 mai 2019, la sediul său, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul administrarea patrimoniului judeţului, administrativ. SSM şi SU din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului.

Vezi mai mult
05.03.2019
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţii la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice dc conducere vacante de şef

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţii la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice dc conducere vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizat în perioada 26.02.2019 - 04.03.2019, Ia sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
05.03.2019
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv Ia Direcţia

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv Ia Direcţia juridică, contencios, administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizat în perioada 26 februarie-4 martie 2019 Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
04.03.2019
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 4 martie 2019, la sediul Instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
04.03.2019
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA INTERVIU a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia juridică, contencios, administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 4 martie 2019 la sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
27.02.2019
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA SCRISA a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA SCRISA a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia juridică, contencios, administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 26 februarie 2019 Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
27.02.2019
CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante

CENTRALIZATORUL NOMINAL privind rezultatele obţinute de candidaţi la PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, organizată în data de 26 februarie 2019, la sediul instituţiei Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
12.02.2019
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 26 februarie 2019

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 26 februarie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia juridică, contencios, administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult
12.02.2019
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 26 februarie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 26 februarie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa Vizualizare rezultate (format pdf)

Vezi mai mult