25.01.2021

potrivit art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea numirii în noile funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior (5 posturi) din cadrul Serviciului administrarea patrimoniului

Vizualizare rezultat (format pdf)