Campanie integrată de informare și conștientizare în vederea stimulării antreprenoriatului, desfășurată la Școala Gimnazială Corbii Mari, în cadrul Proiectului „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”, cod SMIS 115130

Dată: 28.12.201828.12.2018

 

       Campanie integrată de informare și conștientizare în    

        vederea stimulării antreprenoriatului, desfășurată la      

       Școala Gimnazială Corbii Mari, în cadrul Proiectului    

     „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”,

         cod SMIS 115130


Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, este beneficiar al Proiectului „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”, cod SMIS 115130, contract de finanțare POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018.

În cadrul Activității A3. Susținerea antreprenoriatului, Subactivitatea 3.1. Campanie integrată de informare și conștientizare în vederea stimulării antreprenoriatului și promovării temelor orizontale, în data de 21.12.2018, la Școala Gimnazială Corbii Mari din Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița, a avut loc Evenimentul de informare GT antreprenoriat.

La acest eveniment au participat 15 cursanți și experții implicați în realizarea proiectului (responsabil campanii informare și conștientizare S, responsabil grup-țintă P4, Promotor local P4, Coordonator P4, Expert cercetare pe piața pentru afaceri P4, Promotori locali S).

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane (din care minim 152 de persoane din grupul-țintă, persoane de etnie romă), care trăiesc în comunitatea marginalizată din Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate care vizează îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile socio-medicale, juridice și de locuit.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Responsabil

Telefon / Fax

E-mail

Județul Dâmbovița – prin Consiliul Județean Dâmbovița

0245 207600 / 207602

0245 212230

consjdb@cjd.ro

proiect.integrare2018@cjd.ro


Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa