Propuneri privind nivelul tarifelor ce se vor aplica în 2013 de către Biblioteca “Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița

Dată: 12.01.2013

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
DIRECTIE ECONOMICA,BUGET
 
NR.432/12.01.2013
 
 
RAPORT
privind nivelul tarifelor ce se vor aplica in 2013 de catre
Biblioteca “Ion Heliade Radulescu” Dambovita
 
 
In conditiile actualului context economic, pentru a asigura nivelul necesar al serviciilor si satisfacerea dorintelor mereu crescande ale utilizatorilor, Biblioteca Judeteana “Ion Heliade Radulescu” si-a propus pentru anul 2013 atragerea unor surse de venituri suplimentare, rezultate din oferirea de servicii contra cost , care sa acopere cheltuielile de intretinere si cheltuielile cu materiale consumabile .
In conformitate cu prevederile art.70 din Legea bibliotecilor nr.334/2002,republicata, sustinerea financiara si logistica se poate realiza si din venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea fiecarei biblioteci pentru servicii speciale .
Veniturile obtinute din aplicarea acestor tarife se vor utiliza pentru construirea, amenajarea si dezvoltarea spatiilor de biblioteca, inclusiv pentru informatizarea si dotarea cu documente si echipamente specifice .
In acest context, Biblioteca Judeteana “Ion Heliade Radulescu”, propune urmatoarele tarife :
 
Denumire tarif
UM
Tarif-lei 2013
Xerocopii format A4
lei/pag
0,15
Xerocopii format A3
lei/pag
0,30
Copiere informatii pe CD/DVD cu:
   -CD/DVD bibliotecii
-CD/DVD propriu
lei/CD/DVD
 
2,0
0,5
Copiere informatii pe memory stick propriu
lei/stick
0,5
Scanare documente A4
lei/pag
0,5
Listare la imprimanta (alb-negru)
lei/pag
0,3
Inlocuire permis piedut/deteriorat
lei/permis
5,0
Fotografiere documente
lei/zi
5,0
Inchiriere sala conferinta-functie de tehnica solicitata
lei/ora
100-200
 
Director economic
Ec.Igescu Carmen


ANEXA NR.1
la HCJD………………
  
 
TARIFE
aplicate de Biblioteca “Ion Heliade Radulescu” Dambovita
  
Denumire tarif
UM
Tarif-lei 2013
Xerocopii format A4
lei/pag
0,15
Xerocopii format A3
lei/pag
0,30
Copiere informatii pe CD/DVD cu :
       -CD/DVD bibliotecii
   -CD/DVD propriu
lei/CD/DVD
 
2,0
0,5
Copiere informatii pe memory stick propriu
lei/stick
0,5
Scanare documente A4
lei/pag
0,5
Listare la imprimanta (alb-negru)
lei/pag
0,3
Inlocuire permis piedut/deteriorat
lei/permis
5,0
Fotografiere documente
lei/zi
5,0
Inchiriere sala conferinta-functie de tehnica solicitata
lei/ora
100-200

Comentarii ( 0 )

Adaugă comentariul tău
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa