Complexul Naţional Curtea Domnească

Dată: 19.03.2010

stema.gif (238820 bytes)

Bogata zestre de documente şi obiecte care reconstituie fragmente de istorie se află în grija Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domnească". Aparţinând acestei instituţii, o întreagă pleiadă de clădiri, ele însele monumente istorice şi de arhitectură, adăpostesc muzee şi expoziţii menite să dezvăluie turiştilor momentele de glorie dar şi de intensă activitate creatoare.
Un prim grup de muzee este format din Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă şi Muzeul de Etnografie, găzduit în Casa Coconilor brâncoveneşti.

Urmează în imediata vecinătate grupul alcătuit din

Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, aflat în casa lui I. Al. Brătescu-Voineşti, Muzeul Tiparului şi Curţii Vechi Româneşti instalat în casa marelui cărturar Constantin Cantacuzino Stolnicul. Nu departe se află şi Galeriile Stelea, unde suitele de expoziţii periodice de artă sunt etalate în sălile special concepute de arh. N. Ghica Budeşti.    

Printre monumentele principale ce fac parte din Complexul Naţional Curtea Domnească remarcăm:

BISERICA MARE DOMNEASCĂ
TURNUL CHINDIEI
PALATUL
BISERICA SFÂNTA VINERI Şi CASA BĂLAŞA
ANSAMBLUL BRÂNCOVENESC POTLOGI
MUZEUL ORĂŞENESC MORENI
COLECŢIA MUZEALĂ PUCIOASA
CASA ATELIER "GABRIEL POPESCU" - BRĂNEŞTI
MUZEUL SCIITORILOR DÂMBOVIŢENI
MUZEUL TIPARULUI ŞI AL CĂRŢII  VECHI ROMÂNEŞTI
CASA ATELIER "GHEORGHE PETRAŞCU"
MUZEUL COMUNAL PIETROŞIŢA
EXPOZIŢIA PERMANENTĂ  "I.L. CARAGIALE"
     

BISERICA MARE DOMNEASCĂ

Ridicată în 1584 de Petru Cercel este ultima manifestare a arhitecturii postbizantine. Împreună cu Mitropolia ridicată de Neagoe Basarab la 1517 constituiau cele mai importante monumente din vechea capitală. Păstrează în parte pictura brâncovenească săvârşită de Constantinos la 1698. Se remarcă tabloul votivde pe peretele de vest al pronaosului cuprinzând chipurile a noua voievozi; în pronaos se află pietrele de mormânt ale soţiei lui Matei Basarab, Elina şi a fiului său Mateiaş. Este amenajată şi o microexpoziţie de odoare bisericeşti din lemn, metal sau textile din secolul al XVIII - XIX . Un clopot de la 1669 se află în pridvor.

Curtea domneasca (36804 bytes)

Curtea domnească Târgovişte
vedere general dinspre est

Având un prim nucleu datat în vremea lui Mircea cel Bătrân, construcţiile Curţii Domneşti au fost adesea completate şi amplificate de către domnitorii care i-au urmat.

 

 

TURNUL CHINDIEI

Turnul Chindiei (127865 bytes)
Turnul Chindiei -
vedere dinspre poartă

 

 

Ridicat în timpul celei de-a doua domnii a lui Vlad Ţepeş (1456 - 1462) turnul a avut multiple funcţiuni: fortificaţie, punct de pază şi observare, depozit pentru tezaur, foişor de foc. În interior este amenajată o expoziţie cuprinzând domniile lui Vlad Ţepeş şi răsunetul lor internaţional.

Turnul Chindiei (83148 bytes)
Turnul Chindiei -
vedere dinspre ruinele Palatului

 

 

PALATUL

Conservat sub formă de ruină, casele sunt construite succesiv de Mircea cel Bătrân după 1396, amplificate de Petru Cercel în 1584, supraetajate şi împodobite de Matei Basarab după 1639 şi Constantin Brâncoveanu în 1698. În beciul ridicat de Petru Cercel se păstrează un bogat lapidarium, piesele reprezentative provenind de la "foişorul brâncovenesc" situat în exteriorul incintei spre est, mai precis în grădinile palatului.

Palatul ruine (72628 bytes)  
Palatul - Vedere din Turnul Chindiei

 

 

BISERICA SFÂNTA VINERI şi CASA BĂLAŞA

Biserica Sf. Vineri (55292 bytes)

Într-o prelungire a incintei principale se găsesc biserica Sfânta Vineri şi Casa Domniţei Bălaşa, alături de ruinele casei lui Dionisie Lupu.

Menţionată la 1517, Biserica Sfânta Vineri este cunoscută şi sub numele de "Biserica Mică Domnească". Împreună cu vechiul paraclis (conservat sub formă de ruină lângă Turnul Chindiei), reprezintă trăsăturile generale ale planului triconc înfăţişat de cel al Mănăstirii Cozia. În interior se păstrează parţial pictura realizată între 1731 - 1732, cât şi mormintele ctitorilor de la acea dată, familia Fussea. 

 

 

ANSAMBLUL BRÂNCOVENESC POTLOGI

 

 

Ansamblul din comuna Potlogi este ridicat de Constantin Brâncoveanu la 1698. În centrul unei curţi rectangulare de mari dimensiuni se află palatul ce prezintă două nivele. Primul este aşezat parţial peste o pivniţă iar accesul la etaj se face printr-un foişor de deschis, susţinut de coloane sculptate , de piatră. Caracteristica principală a palatului constă în decoraţia bogată în structură atât la interior cât şi la exterior. Ansamblul, ruinat încă din secolul trecut, este în prezent în curs de restaurare prin eforturile DMI .Se intenţionează încheierea lucrărilor la palat, turnul de intrare şi incintă, reconstituirea cuhniei, droscăriei, grădinilor şi heleşteului şi transformarea lui într-un centru cultural internaţional cu utilizări multiple.

Potlogi.jpg (12054 bytes)

Potlogi.jpg (16038 bytes)

Potlogi.jpg (11931 bytes)

Potlogi.jpg (17365 bytes)

 

MUZEUL ORĂŞENESC MORENI

    adresă: strada 11 iunie, comuna Moreni, judeţul Dâmboviţa

    A fost înfiinţat în 1972 şi cuprinde obiecte şi piese ilustrând  istoria oraşului Moreni - epoca modernă şi contemporană şi interfaţa cu elementele de civilizaţie şi cultură occidentală, ajunsă aici ca urmare a intensificării exploatării petrolului.
    Se evidenţiază piese din patrimoniul tehnic, mobilier, artă decorativă şi artă plastică, documente, fotografii şi etnografie.

 

COLECŢIA MUZEALĂ PUCIOASA

    adresă: strada Primăverii nr. 1 , Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

    înfiinţată în 1974; profil: etnografie.

    Organizată în casa Dobrescu (monument istoric din secolul al XVIII-lea), colecţia prezintă piese etnografice legate de ocupaţiile tradiţionale specifice zonei Pucioasa, Moroieni, Pietroşiţa, Runcu, Râul Alb şi Văleni Dâmboviţa.
    Obiecte din lemn (stâlpi de casă, lăzi de zestre, păpuşare), textile (covoare, ştergare, port), dau o notă artistică aparte, caracterizând specificul etnografic al nordului Dâmboviţei.

 

CASA ATELIER "GABRIEL POPESCU" - BRĂNEŞTI

    adresă: Vulcana Pandele, comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa

    înfiinţată în 1972; profil: artă plastică.

    Colecţia memorială - mobilier, obiecte personale, fotografii, lucrări de pictură ale artistului Gabriel Popescu (1866 - 1937) sunt prezentate în casa construită după planurile acestuia. Opera sa de mare gravor vădeşte surse de influenţă locale, subliniate prin meşteşug şi har.

 

MUZEUL SCRIITORILOR DÂMBOVIŢENI

    adresa: strada Justiţiei nr. 7, Târgovişte, telefon 045/612877,613946

    profil: istorie literară; înfiinţat în 1967.

    O serie de scriitori au fost legaţi nemijlocit de oraşul - capitală a Ţării Româneşti. Fie aceştia din familia Văcărescu, fie Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu, Ion Eliade Rădulescu, Ion Ghica, I.C. Vissarion ş.a. ei ilustrează într-un muzeu distinct crezurile generaţiilor premoderne, ale revoluţiei paşoptiste. O mare varietate de obiecte, documente, cărţi, fotografii conving asupra orizontului şi operei acestor creatori. Colecţiile sunt adăpostite şi prezentate în casa scriitorului Ion Alexandru Brătescu-Voineşti.

 

Muzeul sciitorilor (180303 bytes)

 

Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni

 

MUZEUL TIPARULUI ŞI AL CĂRŢII  VECHI ROMÂNEŞTI

Tipar (28001 bytes)

Tiparniţă datând din 1778, ornamente metalice (ferecătură)
şi placă de imprimare din lemn (xilogravură)

    adresa: strada Justiţiei nr. 7, Târgovişte    Funcţionează din 1967 în clădirea familiei Stolnicu Constantin Cantacuzino ridicată în a doua jumătate a secolului XVII - lea.
    Târgoviştea a constituit pentru cultura românească primul centru tipografic.
     Produsele tiparniţelor de aici, unelte şi instrumentar specific, cărţi vechi ("Îndreptarea Legii" - Târgovişte 1652; "Cazania lui Varlaam" - Iaşi 1643; "Biblia lui Şerban Cantacuzino" - Bucureşti 1688; Tipăriturile lui Antim Ivireanu de la Târgovişte (1709 - 1715); "Noul Testament" de la Bălgrad -1648, alte cărţi de uz bisericesc şi laic, documente şi manuscrise, primele periodice în limba română, prezintă efortul de înnoire şi de învăţătură al societăţii româneşti până la 1830.

 

 

CASA ATELIER "GHEORGHE PETRAŞCU"

    strada Narciselor nr. 24, Târgovişte

    În locuinţa personală unde a petrecut o parte a vieţii (1922 - 1942), a fost reconstituit în 1972 atelierul unuia din marii artişti ai penelului, Gheorghe Petraşcu (1872 - 1949). Atmosfera este restituită de obiecte personale, mobilier de epocă, lucrări de pictură, gravură şi desen, aparţinând artistului. Între tablouri se disting: "Marină la Veneţia", "Casă din Târgovişte", "Căldăruşă cu cârciumărese", "Atelier la Târgovişte".

 

MUZEUL COMUNAL PIETROŞIŢA

    adresa: Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa

    înfiinţat în 1974; profil: etnografie şi istorie.

    Înfiinţat de profesorul D. Ulieru, colecţia ce reuneşte piese de istorie şi etnografie este adăpostită într-un monument de arhitectură, "Casa Şer Popescu", ridicată la 1870. De remarcat sunt şi covoarele în care Pietroşiţa excela ca centru specializat. 

 

EXPOZIŢIA PERMANENTĂ  "I.L. CARAGIALE"

    adresa: I.L. Caragiale, judeţ Dâmboviţa

    profil: memoriale - literatură; înfiinţată în 1968.

    Colecţie memorială - mobilier, fotografii, cărţi, artă decorativă legate de viaţa şi activitatea ilustrului dramaturg I.L. Caragiale, născut în această localitate (Haimanale - Mărgineni, în prezent I.L. Caragiale)

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa