“MANAGEMENTUL EFICIENT AL REZERVAȚIEI NATURALE IZVORUL DE LA CORBII CIUNGI”
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013

Turiști

Rezevația Izvorul de la Corbii Ciungi face parte din categoria zonelor naturale protejate de interes național, fiind atestată științific pentru prima data în anul 1959 de profesorii L. Botoșăneanu și Șt. Negrea.

Particularitatea acestei rezervații constă în speciile de floră și faună acvatică, ce au supraviețuit erelor geologice și se păstrează și astăzi, specii care aparțin de fapt unui climat nordic sau de peste 800 m altitudine și se regăsesc în special în apele reci de munte sau în apele subterane, reprezentând o curiozitate faptul că au drept habitat un spațiu aflat la doar 110 m altitudine.
Ceea ce a asigurat supraviețuirea acestor habitate o reprezintă condițiile atipice pe care le oferă izvoarele de la Corbii Ciungi și anume o temperatură ce se menține în jurul a 10 grade C, pe timp de vară.

Rezervația are ca scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative şi turistice.

În Rezervaţia Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi sunt permise activităţile antropice legate de turism, educație, cercetare ştiinţifică, pescuit, controlul riscurilor naturale şi administrarea resurselor forestiere, reglementate prin planul de management.

În prezent, turismul din Rezervația Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi este slab dezvoltat şi se limitează la grupuri mici, în general neorganizate, care cunosc frumuseţile zonei.
Principala oportunitate în această arie naturală protejată este ecoturismul, ce poate fi valorificat prin activități precum:

  1. turismul ştiinţific pentru habitatele şi speciile de plante şi animale protejate, dar și pentru particularitățile reliefului din zonă;
  2. birdwatching;
  3. plimbări recreative.

Rezervația Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi prezintă un real potenţial turistic, dat de existenţa unor valori naturale de importanţă naţională şi europeană. Dezvoltarea acestei ramuri nu poate deveni o certitudine fără îmbunătăţirea infrastructurii turistice in vecinătate.
Dezvoltarea turismului şi orientarea fluxului turistic trebuie să ţină cont de capacitatea de suport a mediului, urmărindu-se evitarea degradării valorilor naturale.

Ştiri:

Consiliul Județean Dâmbovița are în derulare proiectul “Managementul... > detalii

Galerie Foto:

Filme proiect

Materiale realizate în cadrul proiectului

Plan de Management

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 272/174/30.07.2012.