“MANAGEMENTUL EFICIENT AL REZERVAȚIEI NATURALE IZVORUL DE LA CORBII CIUNGI”
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013

Rezervatia Corbii Ciungi

Despre rezervația Izvorul de la Corbii Ciungi

Prima atestare științifică a Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi datează din anul 1959 și aparține profesorilor L. Botoșăneanu și Ștefan Negrea. Zona decoperită a fost considerată cel mai mare complex de izvoare și mlaștini de izvor din România. Izvoarele și pâraiele ce izvorăsc din terasa râului Neajlov formează un complex de zone umede, prezentat în literatura de specialitate ca deosebit, prin diversitatea biocenozei.

Complexul de izvoare este situat la circa 120 m altitudine, pe malul stâng al văii Neajlovului, la câteva sute de metri în amonte de capătul satului Corbii Ciungi, circa 2 km în aval de comuna Corbii Mari, și circa 800 m distanță de Neajlov. Izvoarele, în număr foarte mare, alimentează două pâraie lungi fiecare de circa 800-1000 m, apropiate în porțiunile lor frontale, dar care diverg apoi, incluzând între ele o suprafață de circa 90000 m², ocupată de ogoare, pentru a se apropia din nou, aproape de vărsarea în Neajlov.

Apa complexului de izvoare de la Corbii Ciungi provine în întregime din depozitele de terasă ale Neajlovului. Întreaga suprafață a terasei este tapisată de o multitudine de izvoare, iar arealul complexului este împărțit în două complexe despărțite de o mică suprafață mlăștinoasă care ține loc de „cumpăna apelor”: complexul Fântâna Lisandru Vlăduț și complexul Fântâna Cacaleților.

Zona este protejată tocmai datorită acestui complex de izvoare, a mlaștinilor de izvor și pârâiașelor colectoare ce adăpostesc o variată faună relictă, caracteristică apelor reci de munte și apelor subterane, ce curg spre Valea Neajlovului, pentru a se vărsa în el.
Particularitatea acestei rezervații constă în speciile de floră și faună acvatică, ce au supraviețuit erelor geologice și se păstrează și astăzi, specii care aparțin de fapt unui climat nordic sau de peste 800 m altitudine și se regăsesc în special în apele reci de munte sau în apele subterane, reprezentând o curiozitate faptul că au drept habitat un spațiu aflat la doar 110 m altitudine.

Ceea ce a asigurat supraviețuirea acestor habitate o reprezintă condițiile atipice pe care le oferă izvoarele de la Corbii Ciungi și anume o temperatură ce se menține în jurul a 10 grade C, pe timp de vară.

Specii protejate

Speciile de păsări vizate de proiect:

Denumirea științifică Denumirea populară Mărimea populației Starea de conservare Folosește aria protejată pentru: hrană, iernat, alte situații
Perdix perdix Potârnichea cenușie 25 Bună Hrană
Phasianus colchicus Fazanul de vânătoare 15 Bună Hrană, iernat
Alauda arvensis Ciocârlia de câmp 20 Bună Hrană
Garrulus glandarius Gaița albastră 20 Bună Hrană, iernat
Pica pica Coțofana 20 Bună Hrană, iernat
Corvus monedula Stăncuța 20 Bună Hrană, iernat
Corvus frugilegus Corbul (cioara de câmp) 20 Bună Hrană, iernat
Sturnus vulgaris Graurul 15 Bună Hrană

Speciile de floră și faună vizate de proiect:

Denumirea științifică Denumirea populară Mărimea populației Starea de conservare
Amfibieni Buhaiul cu burtă roșie 30 Vulnerabilă
Bombina bombina Brotăcelul (Broasca de copac) 25 Vulnerabilă
Nevertebrate      
Vertigo moulinsiana Melcul spiralat 50 Vulnerabilă
Astacus astacus Racul de râu 20 Vulnerabilă
Plante      
Sphagnum spp. Mușchi de turbă 500mp Vulnerabilă
Leucobryum glaucum Mușchi de turbă 800mp Vulnerabilă

Tipurile de habitate vizate de proiect:

Denumirea și codul Natura 2000 Procentul acoperit de tipul de habitat raportat la întreaga arie a proiectului Starea de conservare în aria proiectului
Turbării degradate încă capabile de o regenerare naturală – cod: 7120 20% Bună

Ştiri:

Consiliul Județean Dâmbovița are în derulare proiectul “Managementul... > detalii

Galerie Foto:

Filme proiect

Materiale realizate în cadrul proiectului

Plan de Management

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 272/174/30.07.2012.