“MANAGEMENTUL EFICIENT AL REZERVAȚIEI NATURALE IZVORUL DE LA CORBII CIUNGI”
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013

Despre Proiect

Informaţii generale:

Titlul proiectului: ”Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”

Contract de finanțare: Nr. 135199 din 22.12.2011.

Surse de finanțare a proiectului:
• Fondul European de Dezvoltare Regională
• Bugetul de stat

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judeţean Dâmbovița.

Valoarea proiectului (la data semnării): 351.529 Lei

Conform Actului adiţional nr. 2, valoarea proiectului la finalizare este de 304.629 lei
Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 257.100,00 lei din care 80% reprezintă finanțare nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională și 20% finanțare nerambursabilă din Bugetul de Stat. Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului în sumă de 47.529,00 lei a fost finanțată din Bugetul de Stat.

Perioada de implementare a Proiectului: 01.01.2012 - 31.12.2015
Conform Act adiţional nr. 3 din data de 16.12.2013 la contractul de finanţare nr. 135199 din 22.12.2011.

Obiectivele proiectului:
Obiective generale:
Asigurarea unui management eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi în vederea conservării biodiversității acesteia;
Obiective specifice:

 • Elaborarea și aprobarea planului de management, orientat spre protecția speciilor și habitatelor specifice pentru care aceasta a fost desemnată arie protejată;
 • Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare favorabile a habitatelor și a speciilor în aria naturală protejată Izvorul de la Corbii Ciungi;
 • Creșterea gradului de informare și conștientizare a comunității locale limitrofe cu privire la importanța conservării biodiversității din Rezervația Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi;

Activitățile proiectului au constat în:

 • Organizarea și derularea precedurilor de achiziție
 • Elaborare studii știintifice de inventariere, cartografiere și conservare pentru Rezervația Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi
  • Elaborare studiu de inventariere a speciilor de fauna și flora de interes comunitar și național din Rezervația Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi 
  • Elaborare harta GIS a Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi  cu menționarea localizării speciilor și habitatelor inventariate
  • Evaluarea stării de conservare și stabilirea măsurilor de conservare a speciilor și habitatelor inventariate din Rezervația Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi
 • Elaborare studii de teren; 
 • Elaborarea și aprobarea Planului de Management; 
 • Delimitarea în teren (bornarea) a Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi;
 • Activități de consultare, conștientizare și informare  (3 evenimente, 2 seminarii, realizare website – www.cjd.ro/corbiiciungi, realizare spot video, evaluare grupuri țintă pentru determinarea evoluției gradului de conștientizare, consultarea publică aferentă procedurii de elaborare și aprobare a planului de management), care au avut ca scop informarea și conștientizarea populației locale, a elevilor, studenților asupra importanței acestei rezevații; asigurarea vizibilității proiectului (realizare panouri, plăcuțe permanente, pliante, broșuri, mape, bannere, tricouri, șepci, pixuri precum și alte materiale promoționale).
 • Managementul de proiect
 • Audit financiar.

Indicatori fizici totali ai proiectului

Indicator U.M Cantitate
Număr  studii de inventariere buc. 1
Număr  hărţi GIS a ariei naturale buc. 1
Număr  studii topografice buc. 1
Numar  studii geotehnice buc. 1
Număr  studii hidrologice buc. 1
Număr  plan de management buc. 1
 Număr  borne montate buc. 120
Număr  evenimente buc. 3
Număr   seminarii buc. 2
Număr broşuri distribuite buc. 700
Număr  pliante distribuite buc. 700
Număr  website buc. 1
Număr  spot video buc. 1
Număr  sondaje (inițial și final) buc. 2
Număr CD-uri buc. 50
Număr  conferinţe de presă(lansare proiect și încheiere proiect) buc. 2
Număr  anunțuri de presă (lansare proiect și încheiere proiect) buc. 2
Număr  panouri temporare buc. 4
Număr plăci permanente buc. 4
Impact    
Creşterea nivelului de conştientizare a grupului ţintă % 50%
Arii protejate si situri Natura 2000 cu Plan de management elaborat si aprobat buc. 1
Rezultate specifice    
Măsuri de conservare buc. 1 habitat *
și 16 specii

 

Grupuri ţintă

Populatia Comunei Corbii Mari; Scolile generale și gradinițe din arealul proiectului; Consiliul Județean Dâmbovița; Primăria Corbii Mari; Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița; Garda de Mediu Dâmbovița; Universitatea Valahia Târgoviște; Asociația Green Mountains, Asociația Floare de Colt și Asociația de Turism Chindia.

Ştiri:

Consiliul Județean Dâmbovița are în derulare proiectul “Managementul... > detalii

Galerie Foto:

Filme proiect

Materiale realizate în cadrul proiectului

Plan de Management

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 272/174/30.07.2012.