“MANAGEMENTUL EFICIENT AL REZERVAȚIEI NATURALE IZVORUL DE LA CORBII CIUNGI”
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013

ANUNŢ privind organizarea concursului „Micii Biologi”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul “Managementul eficient al Rezervaţiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”, co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

Ca activitate în cadrul proiectului, Consiliul Judeţean, cu sprijinul Consiliului local al comunei Corbii Mari şi al Şcolii Generale Corbii Mari, îşi propune să organizeze în data de 23 septembrie evenimentul „Un mediu curat - o viaţă sănătoasă”.

Acţiunea se adresează întregii populaţii din comuna Corbii Mari şi are ca scop sensibilizarea cetăţenilor cu privire la importanţa conservării biodiversităţii şi protejarea habitatelor şi speciilor de faună şi floră din interiorul Rezervaţiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi. Concursul “Micii Biologi” vizează cea mai tânără categorie de public ţintă al proiectului – elevii de la Şcolile din comuna Corbii Mari, precum şi elevii de liceu.
Competiţia este organizată pe trei categorii diferite de probe, adecvate vârstei concurenţilor, astfel:

1. Concurs de desene pentru elevii din clasele I – IV;
2. Concurs de eseuri pentru elevii din clasele V – VIII;
3. Concurs de fotografie pentru liceeni.

Temele şi regulamentul concursului pot fi consultate pe pagina web a proiectului, respectiv http://www.cjd.ro/corbiiciungi/, în secţiunea “Concursuri” , începând cu data de 13.09.2013. Concursul se va desfăşura în săptămâna 16-20 septembrie iar premierea lucrărilor va avea loc în data de 23 septembrie 2013, în cadrul evenimentului „Un mediu curat - o viaţă sănătoasă”.
Premiile vor consta în tricouri, şepci şi diplome de merit.

În plus, cele mai expresive lucrări vor fi subiectul unei expoziţii realizate cu scopul de a educa populaţia locală cu privire la importanţa conservării habitatelor naturale şi a faunei şi florei caracteristice ariilor protejate.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa:
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, Ovidiu Tonea – Manager Proiect, Livia Marinescu – Responsabil comunicare (Tel: 0245 207 620; 245 685 ; Fax: 0245 616 827; e-mail: piudb2012(at)gmail.com),
SC NEVA EXPERT SRL, Andreea Negrilă – Responsabil organizare eveniment (Tel: 0721 516 512; Fax: 03-45 819 983; e-mail: office(at)nevaexpert.ro).

Comunicat de presă - 30 August 2012

Consiliul Județean Dâmbovița are în derulare proiectul “Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii.

Contractul de finanțare a fost semnat de Consiliul Județean Dâmbovița la data de 22.12.2011 și are o valoare totală de 351.529 lei, din care aproape 67% reprezintă contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene prin FEDR.

Până la această dată au fost parcurse următoarele etape în derularea proiectului:

  • semnarea contractului “Servicii de organizare și derulare a procedurilor de achiziție din cadrul proiectului”;
  • semnarea contractului “Servicii de elaborare studii științifice, plan de management și studii de teren pentru Proiectul Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”;
  • semnarea contractului „Lucrări de delimitare în teren (bornare) a Rezervaţiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”;
  • semnarea contractului „Furnizare dotări UIP”;
  • semnarea contractului “Servicii de publicitate”.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie asigurarea unui management eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi, în vederea conservării biodiversității acesteia.
Rezervația Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi este situată pe teritoriul administrativ al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița și a fost declarată Arie Naturală de Interes Național prin Legea nr. 5/2000.

O componentă majoră în cadrul acestui proiect o constituie derularea de activități de consultare, conștientizare și informare a publicului țintă privind necesitatea conservării și protejării valorilor rezervației Izvorul de la Corbii Ciungi. În acest scop vor fi organizate, pe parcursul implementării proiectului, 7 acțiuni de promovare și conștientizare, după cum urmează: 2 conferințe de presă, 2 seminarii de informare și 3 evenimente cu caracter educativ.
Primul eveniment este intitulat „Rezervația Naturală Izvorul de la Corbii Ciungi – un semnal de alarmă” și este prevăzut a se derula în cursul lunii septembrie a anului curent.

Persoana de contact: ing. Livia MARINESCU – Responsabil comunicare în cadrul proiectului.
Adresa e-mail: piudb2012(at)gmail.com, Telefon: 0245- 207 685.

Ştiri:

Consiliul Județean Dâmbovița are în derulare proiectul “Managementul... > detalii

Galerie Foto:

Filme proiect

Materiale realizate în cadrul proiectului

Plan de Management

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 272/174/30.07.2012.