“MANAGEMENTUL EFICIENT AL REZERVAȚIEI NATURALE IZVORUL DE LA CORBII CIUNGI”
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013

Bun venit!

Consiliul Județean Dâmbovița are în derulare proiectul: “Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”.

Având în vedere problemele și amenințările privind conservarea biodiversității se constată necesitatea restabilirii condițiilor ecologice din această rezervație, atât din punct de vedere al conservării mediului și al managementului durabil al acesteia prin crearea de condiții pentru protecția și studiul ecosistemelor din rezervație, precum și a rețelei de izvoare Corbii Ciungi.
Aceste măsuri sunt necesare a fi luate cu caracter de urgență, datorită degradării zonei.

Chiar din primii ani de la descoperirea izvoarelor și obținerea statutului de rezervație naturală, influența antropică negativă s-a accentuat. Fiind situată într-o zona total despădurită, înconjurată de ogoare și pasuni și în imediata apropiere a doua localitati, Corbii Mari, respectiv Vânătorii Mici, marele complex de izvoare a început să suporte acțiuni tot mai dăunatoare. O parte din terenurile din rezervație sunt afectate de practicarea agriculturii, pășunat și depozitarea accidentală a deșeurilor și fără măsuri de management adecvate se poate ajunge la degradarea totală a covorului vegetal și la apariția unui fenomen puternic de eroziune a solului.

De asemenea, în prezent zona este supusă unei presiuni antropice datorate depozitării accidentale de deșeuri în arealul ce trebuie protejat și conservat prin măsuri specifice. Calitatea apei din izvoare este bună, problema majora fiind malurile pâraielor, în cazul cărora se remarcă prezența gunoiului menajer provenit din gospodării particulare și în urma activităților desfășurate în localitățile învecinate, astfel biodiversitatea zonei și peisajul fiind amenințate în mod vizibil de poluare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Website realizat de Neva Expert, în cadrul contractului de prestări servicii publicitate nr. 272/174/30.07.2012.