Acțiune de conștientizare privind importanța educației, desfășurată la Școala Gimnazială Corbii Mari, în cadrul Proiectului „Integrare prin educație și ocupare în Județul Dâmbovița”, cod SMIS 115130

Dată: 28.12.2018


28.12.2018

        Acțiune de conștientizare privind importanța      

        educației, desfășurată la Școala Gimnazială Corbii Mari,  

      în cadrul Proiectului „Integrare prin educație și ocupare în

  Județul Dâmbovița”, cod SMIS 115130

 

Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, este beneficiar al Proiectului „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”, cod SMIS 115130, contract de finanțare POCU/138/4/1/115130 nr. 2864/21.03.2018.

În cadrul Activității A1. Susținerea accesului și participării la educație, Subactivitatea A.1.1. Campanie integrată de informare și conștientizare în vederea prevenirii, reducerii și corectării fenomenului de abandon școlar / părăsire timpurie a școlii, în data de 13.12.2018, la Școala Gimnazială Corbii Mari din Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița, a avut loc Evenimentul de conștientizare privind importanța educației la nivelul Comunei Corbii Mari, prin Proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița”.

La această acțiune au participat 15 elevi, cadre didactice și experții implicați în realizarea proiectului (Promotor local P4, Promotori S, responsabil campanii informare și conștientizare S, expert campanii informare și conștientizare educație P4, experți educație non formală A doua șansă P4, expert consiliere şi mentoring educație P4, responsabil activități educație P4, responsabil grup-țintă P4).

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane (din care minim 152 de persoane din grupul-țintă, persoane de etnie romă), care trăiesc în comunitatea marginalizată din Comuna Corbii Mari, Județul Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate care vizează îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile socio-medicale, juridice și de locuit.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Responsabil

Telefon / Fax

E-mail

Județul Dâmbovița – prin Consiliul Județean Dâmbovița

0245 207600 / 207602

0245 212230

consjdb@cjd.ro

proiect.integrare2018@cjd.ro

 Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa